Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 14

Isus îşi alege primii discipoli

Isus îşi alege primii discipoli

IOAN 1:29-51

  • SUNT ALEŞI PRIMII DISCIPOLI AI LUI ISUS

Isus a petrecut 40 de zile în pustiu. Înainte de a merge înapoi în Galileea, Isus se întoarce la Ioan, care l-a botezat. Când Isus se apropie de Ioan, acesta arată spre el şi le spune celor prezenţi: „Iată Mielul lui Dumnezeu care înlătură păcatul lumii! Acesta este cel despre care am zis: După mine vine un om care a trecut înaintea mea, fiindcă exista înainte de mine” (Ioan 1:29, 30). Deşi este cu câteva luni mai mare decât Isus, Ioan ştie că Isus a existat înaintea sa ca persoană spirituală în cer.

Cu câteva săptămâni în urmă, când Isus a venit să fie botezat, se pare că Ioan nu era sigur că Isus avea să fie Mesia. „Eu nu-l cunoşteam”, admite Ioan, „dar iată de ce am venit să botez cu apă: ca el să-i fie dezvăluit Israelului” (Ioan 1:31).

Ioan le relatează ascultătorilor săi ce s-a întâmplat la botezul lui Isus: „Am văzut spiritul coborând din cer ca un porumbel; şi a rămas peste el. Eu nu-l cunoşteam, dar Cel care m-a trimis să botez cu apă mi-a spus: «Cel peste care vei vedea spiritul coborând şi rămânând este cel care botează cu spirit sfânt». Şi eu am văzut lucrul acesta şi am depus mărturie că el este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1:32-34).

În ziua următoare, când Ioan este împreună cu doi dintre discipolii săi, Isus vine din nou la el. Văzându-l, Ioan spune: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” (Ioan 1:36). Ca urmare, aceşti doi discipoli ai lui Ioan Botezătorul îl urmează pe Isus. Unul dintre ei se numeşte Andrei. Probabil că celălalt este chiar cel care a consemnat acest episod şi care se numeşte tot Ioan. Se pare că acest Ioan este un văr al lui Isus, fiind unul dintre fiii lui Salome. Ea este probabil sora Mariei, iar soţul ei este Zebedei.

Întorcându-se şi văzându-i pe Andrei şi pe Ioan că îl urmează, Isus îi întreabă: „Ce căutaţi?”.

„Rabi, . . . unde stai?”, îl întreabă ei.

Isus le răspunde: „Veniţi şi veţi vedea” (Ioan 1:37-39).

Este în jurul orei patru după-amiaza, iar Andrei şi Ioan petrec restul zilei cu Isus. Andrei este atât de entuziasmat, încât, după ce îl găseşte pe fratele său Simon, numit şi Petru, îi spune: „Noi l-am găsit pe Mesia” (Ioan 1:41). Andrei îl duce pe Petru la Isus. Evenimentele ulterioare lasă să se înţeleagă că şi Ioan îl duce pe fratele lui, Iacov, la Isus; însă Ioan nu menţionează acest detaliu referitor la el în scrierea sa.

În următoarea zi, Isus îl găseşte pe Filip, care este din Betsaida, oraşul natal al lui Andrei şi al lui Petru, situat în apropiere de ţărmul nordic al Mării Galileii. Isus îi face lui Filip invitaţia: „Urmează-mă!” (Ioan 1:43).

Apoi Filip îl găseşte pe Natanael, numit şi Bartolomeu, şi îi spune: „Noi l-am găsit pe cel  despre care au scris Moise, în Lege, şi Profeţii: este Isus, fiul lui Iosif, din Nazaret”. Natanael este neîncrezător şi îi zice lui Filip: „Poate să iasă ceva bun din Nazaret?”.

„Vino şi vezi!”, îl îndeamnă Filip. Isus îl vede pe Natanael apropiindu-se şi spune: „Iată într-adevăr un israelit în care nu este înşelăciune!”.

„Cum de mă cunoşti?”, întreabă Natanael.

„Te-am văzut mai înainte ca Filip să te cheme, când erai sub smochin”, îi spune Isus.

Uimit, Natanael îi răspunde: „Rabi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti Regele lui Israel!”.

„Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin crezi?”, îl întreabă Isus. „Vei vedea lucruri mai mari decât acestea.” Apoi Isus declară: „Foarte adevărat vă spun: Veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând la Fiul omului” (Ioan 1:45-51).

La scurt timp după aceea, Isus împreună cu noii săi discipoli pleacă din Valea Iordanului şi pornesc spre Galileea.