1 Juan 5:1-21

  • Jesuspi creesqanchejwanqa kay mundota atipanchej (1-12)

    • “Diosta munakoyqa kamachisqasninta kasukuymin” (3)

  • Mañakojtinchejqa Dios uyariwanchejpuni (13-17)

  • Kay sajra mundopi kausaspa allinta qhawarikuna (18-21)

    • “Mundontintaj Diabloj makinpi” kashan (19)

5  Pichus creen Jesusqa Cristo kasqanta chayqa, Diospa wawan.+ Pichus Diosta munakojqa, Diospa wawasnintapis munakullantaj.  Kay jinamanta yachanchej Diospa wawasninta munakusqanchejta:+ Diosta munakojtinchej, kamachisqasnintapis kasukojtinchej.  Diosta munakoyqa kamachisqasninta kasukuymin,+ kamachisqasninta kasukuytaj atina jinalla.+  Pichus Diospa wawan kajqa, kay mundota atipan.+ Kay mundotaqa creesqanchejwan atipanchej.+  ¿Pitaj kay mundota atipanman?+ ¿Manachu Jesusqa Diospa Wawan kasqanta creejlla?+  Jesucristomin yakunejta, yawarnejtataj jamorqa, manataj yakullawanchu jamorqa,+ manachayqa yakuwantaj yawarwantaj.+ Diospa espirituntaj chayta willashan,+ imaraykuchus Diospa espiritonqa cheqa kajta willan.  Kinsamin kanku willajkunaqa:  Diospa espiritun,+ yaku,+ yawar+ ima. Kinsantinkutaj ujllata willanku.  Noqanchejqa runaj willasqanta japʼikunchej, Diospa willasqantajrí aswan kurajmin. Diospuni Wawanmantaqa willashan. 10  Diospa Wawanpi creej runaqa chay willayta sonqonpi japʼikun. Diospi mana creej runataj Diosta llullapaj qhawachin,+ imatachus Dios Wawanmanta willasqanta mana creesqanrayku. 11  Kaymin chay willayqa: Diosqa wiñay kausayta+ qowanchej, chay kausaytaj Wawanpi kashan.+ 12  Diospa Wawanwan ujchasqa kajqa wiñay kausayniyoj. Diospa Wawanwan mana ujchasqa kajqa mana wiñay kausayniyojchu.+ 13  Kay imasta qankunaman qhelqamuykichej, yachanaykichejpaj wiñay kausayniyoj kasqaykichejta,+ pikunachus Diospa Wawanpa sutinpi creenkichej chaykunaman.+ 14  Kaymin Diospi atienekusqanchejqa:+ Imatapis munayninman jina mañakojtinchejqa, pay uyariwanchej.+ 15  Sichus yachanchej imatapis mañakojtinchej uyarinawanchejta chayqa, yachallanchejtaj chay mañakusqanchejtapis japʼinanchejta, chay imasta paymanta mañakusqanchejrayku.+ 16  Sichus pipis hermanonta rikunman mana wañuyman apaj juchata ruwashajta chayqa, Diosmanta mañapuchun, Diostaj kausayta qonqa.+ Chayqa mana wañuyman apaj juchata ruwajkunapaj. Tiyallantaj wañuyman apaj juchapis.+ Chay juchata ruwajpajqa noqa nini ama Diosmanta mañapunanta. 17  Mana cheqan ruwaykunaqa juchamin.+ Jinapis kallantaj mana wañuyman apaj juchapis. 18  Kayta yachanchej: Pichus Diospa wawan kajqa mana juchata ruwaspachu kan, astawanpis paytaqa Diospa Wawan* allinta qhawan,* Diablotaj ni imanayta atinchu.*+ 19  Yachanchej Diosmanta kasqanchejta, mundontintaj Diabloj makinpi kasqanta.+ 20  Yachallanchejtaj Diospa Wawan jamusqanta,+ paytaj allin yuyayta qowanchej cheqa Diosta rejsinanchejpaj. Wawan Jesucristonejta cheqa Dioswan ujchasqa kashanchej.+ Paymin cheqa Diosqa, wiñay kausaytaj.+ 21  Wawitasníy, karunchakuychej qhasi manakaj dioskunamanta.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “mana japʼiyta atinchu”.
Chayri “jarkʼakun”.
Diospa Wawan nispaqa Jesucristomanta parlashan.