1 Juan 4:1-21

  • Willaykunata allintaraj qhawarina (1-6)

  • Diosta rejsina, munakunataj (7-21)

    • “Diosqa munakuymin” (8, 16)

    • “Munakuypeqa mana manchachikuy kanchu” (18)

4  Munasqa hermanosníy, ama ima willaytapis creellaychejchu,+ astawanpis allinta qhawariychej chay willaykuna Diosmantachus manachus kasqanta,+ ashkha llulla profetas kay mundopi rikhurisqanrayku.+  Kay jinapi yachankichej uj willay Diosmantachus manachus kasqanta: Sichus ima willayllapis sutʼinchanman Jesucristoqa runaman tukuspa jamusqanta chayqa, chay willaymin Diosmantaqa kashan.+  Ima willaytajchus Jesús mana jamusqanta sutʼinchan chayqa, chay willayqa mana Diosmantachu kashan.+ Chayqa anticristoj* willaynin, qankunataj uyarerqankichejña chay imasta ninanta,+ kunantaj chay nisqanqa kay mundopi uyarikushan.+  Wawitasníy, qankunaqa Diosmanta kankichej, llulla profetastataj atiparqankichej,+ qankunawan ujchasqa kajqa aswan atiyniyoj,+ kay mundowan ujchasqa kajmanta nisqaqa.+  Chay llulla profetasqa kay mundomanta kanku.+ Chayrayku kay mundopi kaj imasllamanta parlanku, kay mundomanta runastaj paykunata uyarinku.+  Noqanchejqa Diosmanta kanchej. Pichus Diosta rejsejqa uyariwanchej.+ Pichus mana Diosmanta kajtaj mana uyariwanchejchu.+ Chay jinamanta reparanchej mayqen willaychus cheqan kasqanta, mayqen willaytajchus llulla kasqanta.+  Munasqa hermanosníy, purajmanta munanakunallapuni.+ Munakoyqa Diosmantamin, wajkunata munakojtaj Diospa wawan, Diostataj rejsin.+  Wajkunata mana munakojqa mana Diosta rejsinchu, Diosqa munakuymin.+  Kay jinamanta Diosqa munakuyninta rikuchiwarqanchej: Diosqa kʼata Wawanta*+ kay mundoman kachamorqa paynejta kausayta japʼinanchejpaj.+ 10  Kaymin munakoyqa: Diosqa Wawanta kachamorqa juchasninchejrayku jaywasqa kananpaj, ajinamanta Dioswan allinyakunanchejpaj.* Payqa chayta ruwarqa munakuwasqanchejrayku, manataj noqanchej munakusqanchejraykuchu.+ 11  Munasqa hermanosníy, ajinatachus Dios munakuwarqanchej chayqa, noqanchejpis purajmanta munanakunallanchejtaj tiyan.+ 12  Diostaqa ni jaykʼaj pipis rikorqachu.+ Sichus purajmanta munanakullanchejpuni chayqa, Diosqa noqanchejpi kashan, munakuynintaj noqanchejpi juntʼa kashan.+ 13  Kay jinamanta yachanchej paywan ujchasqa kashasqanchejta, paytaj noqanchejwan ujchasqa kashasqanta: Espiritunta qowasqanchejrayku. 14  Chantapis noqayku kikin rikorqayku, willashaykutaj Tata Diosqa Wawanta kachamusqanta kay mundomanta runaspa salvajnin kananpaj.+ 15  Pichus tukuy sonqo nin “Jesusqa Diospa Wawan” nispa chayqa,+ Diosqa paywan ujchasqa kashan, paytaj Dioswan ujchasqa kashan.+ 16  Noqanchejtaj yachanchej, creenchejtaj Dios munakuwasqanchejta.+ Diosqa munakuymin.+ Pichus munakuspallapuni kausajqa, Dioswan ujchasqa kashan, Diostaj paywan ujchasqa kashan.+ 17  Chay jinamanta munakoyqa noqanchejpi juntʼa kashan, mana manchachikuspa juicio pʼunchaypi parlananchejpaj.+ Kay mundopeqa noqanchejpis Jesucristo jinallataj kanchej. 18  Munakuypeqa mana manchachikuy kanchu.+ Munakuywan juntʼa kayqa manchachikuyta ayqechin,* imaraykuchus manchachikoyqa ni imata ruwajta saqewanchejchu.* Chayrayku manchachikojqa manaraj munakuywan juntʼachu kashan.+ 19  Noqanchejqa munakunchej, Dios ñaupajta munakuwasqanchejrayku.+ 20  Sichus pipis “Diosta munakuni” nishaspa hermanonta chejnikun chayqa, chay runaqa llulla.+ Sichus rikusqan hermanonta mana munakunchu chayqa,+ ¿imaynatataj munakunman mana rikusqan Diostari?+ 21  Payqa kayta kamachiwarqanchej: Pichus Diosta munakojqa hermanontapis munakullachuntaj.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi anticristo nisqata leeriy.
Chayri “sapan Wawanta”.
Chayri “juchasninchejta pʼampananpaj”.
Chayri “wijchʼun”.
Chayri “jarkʼawanchej”.