Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Księgi Wyjścia

Wprowadzenie do Księgi Wyjścia

Dowiedz się, jak Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli w Egipcie i utworzył z nich oddany Mu naród.