Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Listu do Rzymian

Wprowadzenie do Listu do Rzymian

Obejrzyj streszczenie Listu do Rzymian — natchnionej relacji dotyczącej bezstronności Jehowy i znaczenia wiary w Jezusa Chrystusa.