Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Księgi Malachiasza

Wprowadzenie do Księgi Malachiasza

Obejrzyj streszczenie ostatniej księgi Pism Hebrajskich — proroctwa, które podkreśla znaczenie niezmiennych zasad Jehowy oraz Jego miłosierdzia i miłości.