Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do 2 Listu Jana

Wprowadzenie do 2 Listu Jana

Jan podkreśla, że powinniśmy kochać jedni drugich i odrzucać wpływy mogące zniszczyć naszą więź z Bogiem.