Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do 2 Listu do Tymoteusza

Wprowadzenie do 2 Listu do Tymoteusza

Dowiedz się, dlaczego Paweł zachęcał Tymoteusza, żeby „rozpalał w sobie jak ogień dar Boży”, który otrzymał.