Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

Zarys treści

 • 1

  • Izraelici w Egipcie stają się coraz liczniejsi (1-7)

  • Faraon gnębi Izraelitów (8-14)

  • Bogobojne położne ratują chłopców (15-22)

 • 2

  • Narodziny Mojżesza (1-4)

  • Córka faraona adoptuje Mojżesza (5-10)

  • Mojżesz ucieka do Midianu i żeni się z Cypporą (11-22)

  • Bóg słyszy wołanie Izraelitów (23-25)

 • 3

  • Mojżesz i płonący krzew (1-12)

  • Jehowa wyjaśnia znaczenie swego imienia (13-15)

  • Jehowa udziela Mojżeszowi wskazówek (16-22)

 • 4

  • Trzy cuda, których ma dokonać Mojżesz (1-9)

  • Mojżesz uważa, że nie nadaje się do zleconego zadania (10-17)

  • Mojżesz wraca do Egiptu (18-26)

  • Mojżesz spotyka się z Aaronem (27-31)

 • 5

  • Mojżesz i Aaron przed faraonem (1-5)

  • Coraz gorsza sytuacja Izraelitów (6-18)

  • Izraelici obwiniają Mojżesza i Aarona o swoje problemy (19-23)

 • 6

  • Ponowna obietnica uwolnienia z niewoli (1-13)

   • Znaczenie imienia Jehowy nie w pełni ujawnione (2, 3)

  • Rodowód Mojżesza i Aarona (14-27)

  • Mojżesz znowu ma stanąć przed faraonem (28-30)

 • 7

  • Jehowa umacnia Mojżesza (1-7)

  • Laska Aarona zamienia się w wielkiego węża (8-13)

  • Plaga 1: woda zamienia się w krew (14-25)

 • 8

 • 9

  • Plaga 5: śmiertelna zaraza żywego inwentarza (1-7)

  • Plaga 6: wrzody na ludziach i zwierzętach (8-12)

  • Plaga 7: grad (13-35)

   • Faraon ma ujrzeć moc Bożą (16)

   • Imię Jehowy będzie rozgłaszane (16)

 • 10

  • Plaga 8: szarańcza (1-20)

  • Plaga 9: ciemność (21-29)

 • 11

  • Zapowiedź 10 plagi (1-10)

   • Izraelici mają poprosić Egipcjan o dary (2)

 • 12

  • Ustanowienie Paschy (1-28)

   • Opryskanie futryn drzwi krwią (7)

  • Plaga 10: śmierć pierworodnych (29-32)

  • Izraelici zaczynają wychodzić z Egiptu (33-42)

  • Wskazówki co do obchodów Paschy (43-51)

 • 13

  • Każdy pierworodny płci męskiej należy do Jehowy (1, 2)

  • Święto Przaśników (3-10)

  • Każdy pierworodny płci męskiej poświęcony Bogu (11-16)

  • Bóg prowadzi Izraelitów w kierunku Morza Czerwonego (17-20)

  • Słup obłoku i ognia (21, 22)

 • 14

  • Izraelici docierają nad morze (1-4)

  • Faraon ściga Izraelitów (5-14)

  • Przejście przez Morze Czerwone (15-25)

  • Egipcjanie toną w morzu (26-28)

  • Izraelici uwierzyli Jehowie (29-31)

 • 15

  • Zwycięska pieśń Mojżesza i Izraelitów (1-19)

  • Śpiew Miriam (20, 21)

  • Gorzka woda staje się słodka (22-27)

 • 16

  • Lud narzeka na jedzenie (1-3)

  • Reakcja Jehowy na szemranie ludu (4-12)

  • Przepiórki i manna (13-21)

  • W szabat nie będzie manny (22-30)

  • Manna „ma być przechowywana z pokolenia na pokolenie” (31-36)

 • 17

  • W okolicach Horebu lud narzeka na brak wody (1-4)

  • Woda ze skały (5-7)

  • Atak i porażka Amalekitów (8-16)

 • 18

  • Przybycie Jetra i Cyppory (1-12)

  • Jetro radzi Mojżeszowi wyznaczyć sędziów (13-27)

 • 19

  • Przy górze Synaj (1-25)

   • Izrael ma zostać „królestwem kapłanów” (5, 6)

   • Lud przygotowuje się na spotkanie z Bogiem (14, 15)

 • 20

  • Dziesięć Przykazań (1-17)

  • Niezwykłe zjawiska budzą w Izraelitach strach (18-21)

  • Wskazówki co do oddawania czci Bogu (22-26)

 • 21

  • Prawa dla Izraelitów (1-36)

   • Hebrajscy niewolnicy (2-11)

   • Przestępstwa wobec bliźnich (12-27)

   • Zwierzęta (28-36)

 • 22

  • Prawa dla Izraelitów (1-31)

   • Kradzież (1-4)

   • Zniszczenie upraw (5, 6)

   • Odszkodowania i prawo własności (7-15)

   • Uwiedzenie dziewicy (16, 17)

   • Wielbienie Boga i sprawiedliwe traktowanie bliźnich (18-31)

 • 23

  • Prawa dla Izraelitów (1-19)

   • Uczciwość i sprawiedliwość (1-9)

   • Szabat i święta (10-19)

  • Anioł ma prowadzić Izraelitów (20-26)

  • Przyszłe terytorium Izraelitów (27-33)

 • 24

  • Lud obiecuje przestrzegać przymierza z Bogiem (1-11)

  • Mojżesz na górze Synaj (12-18)

 • 25

 • 26

  • Przybytek (1-37)

   • Płótna i tkaniny (1-14)

   • Ramy i podstawy z gniazdami (15-30)

   • Zasłona i kotara (31-37)

 • 27

  • Ołtarz całopalny (1-8)

  • Dziedziniec (9-19)

  • Oliwa do świecznika (20, 21)

 • 28

  • Strój kapłana (1-5)

  • Efod (6-14)

  • Napierśnik (15-30)

   • Urim i tummim (30)

  • Płaszcz bez rękawów (31-35)

  • Zawój ze złotą płytką (36-39)

  • Inne części stroju kapłana (40-43)

 • 29

  • Wprowadzenie na urząd kapłański (1-37)

  • Ofiara składana codziennie (38-46)

 • 30

  • Ołtarz kadzielny (1-10)

  • Spis i wykup (11-16)

  • Miedziany basen (17-21)

  • Receptura olejku do namaszczania (22-33)

  • Składniki świętego kadzidła (34-38)

 • 31

  • Rzemieślnicy napełnieni duchem Bożym (1-11)

  • Szabat — znak przymierza między Bogiem a Izraelem (12-17)

  • Dwie kamienne tablice (18)

 • 32

  • Złoty cielec (1-35)

   • Mojżesz słyszy niepokojące odgłosy z obozu (17, 18)

   • Mojżesz rozbija kamienne tablice (19)

   • Lewici dowodzą lojalności wobec Jehowy (26-29)

 • 33

  • Bóg gani upór Izraelitów (1-6)

  • Namiot spotkania poza obozem (7-11)

  • Mojżesz pragnie zobaczyć chwałę Jehowy (12-23)

 • 34

  • Nowe kamienne tablice (1-4)

  • Mojżesz widzi chwałę Jehowy (5-9)

  • Bóg powtarza przykazania związane z przymierzem (10-28)

  • Twarz Mojżesza promienieje blaskiem (29-35)

 • 35

  • Postanowienia dotyczące szabatu (1-3)

  • Dary ofiarne na przybytek (4-29)

  • Becalel i Oholiab napełnieni duchem (30-35)

 • 36

  • Dary przekraczają potrzeby (1-7)

  • Budowa przybytku (8-38)

 • 37

 • 38

  • Ołtarz całopalny (1-7)

  • Miedziany basen (8)

  • Dziedziniec (9-20)

  • Spis materiałów użytych do budowy przybytku (21-31)

 • 39

  • Wykonanie szat dla kapłanów (1)

  • Efod (2-7)

  • Napierśnik (8-21)

  • Płaszcz bez rękawów (22-26)

  • Pozostałe elementy stroju kapłanów (27-29)

  • Złota płytka (30, 31)

  • Mojżesz ogląda przybytek (32-43)

 • 40

  • Mojżesz stawia przybytek (1-33)

  • Chwała Jehowy napełnia przybytek (34-38)