Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Księgi Micheasza

Wprowadzenie do Księgi Micheasza

Obejrzyj streszczenie Księgi Micheasza — proroctwa, które obnaża niesprawiedliwość oraz zawiera obietnicę przywrócenia prawdziwego wielbienia.