Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Listu Judy

Wprowadzenie do Listu Judy

Za pomocą przemawiających do wyobraźni przykładów Juda pomaga chrześcijanom rozpoznać osoby, które próbują wprowadzić do zboru fałszywe nauki i niewłaściwe postępowanie.