Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Księgi Amosa

Wprowadzenie do Księgi Amosa

Dowiedz się więcej o Księdze Amosa — proroctwie, w którym ostrzeżono przed materializmem i zapowiedziano ustanowienie Królestwa Mesjańskiego.