Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Księgi Nehemiasza

Wprowadzenie do Księgi Nehemiasza

Poznaj kilka podstawowych informacji dotyczących Księgi Nehemiasza, która opisuje wydarzenia związane z odbudową Jerozolimy po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej.