Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do 1 Listu Piotra

Wprowadzenie do 1 Listu Piotra

Dowiedz się, dlaczego chrześcijanie powinni przygotować się do działania w służbie dla Boga i uważać, żeby nie zaniedbywać modlitw.