Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do 2 Listu do Tesaloniczan

Wprowadzenie do 2 Listu do Tesaloniczan

Jak możemy zachować silną wiarę, nawet kiedy odstępcy próbują wpłynąć na nasz sposób myślenia?