Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do 1 Listu do Tymoteusza

Wprowadzenie do 1 Listu do Tymoteusza

Zobacz, jakie ciekawe myśli apostoł Paweł zawarł w pierwszym liście do swojego przyjaciela i współstarszego — Tymoteusza.