Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do 2 Listu Piotra

Wprowadzenie do 2 Listu Piotra

Treść 2 Listu Piotra może pokrzepić wszystkich, którzy czekają na koniec tego systemu rzeczy.