Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Księgi Ezdrasza

Wprowadzenie do Księgi Ezdrasza

Poznaj kilka podstawowych informacji dotyczących Księgi Ezdrasza, która opisuje historię prawdziwego wielbienia w Jerozolimie po tym, jak Żydzi wrócili z niewoli babilońskiej.