Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Księgi Sofoniasza

Wprowadzenie do Księgi Sofoniasza

Dowiedz się więcej o Księdze Sofoniasza — proroctwie, które ostrzega przed nieposłuszeństwem i obojętnością.