Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do 1 Listu do Koryntian

Wprowadzenie do 1 Listu do Koryntian

Zapoznaj się z 1 Listem do Koryntian, który zawiera natchnione rady dotyczące jedności, czystości moralnej i miłości, która nigdy nie zawodzi.