Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Listu do Hebrajczyków

Wprowadzenie do Listu do Hebrajczyków

Dowiedz się, jak apostoł Paweł pomógł chrześcijanom pochodzenia żydowskiego zrozumieć, że to, co jest podstawą ich wielbienia Boga, znajduje się w niebie.