Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do Listu do Kolosan

Wprowadzenie do Listu do Kolosan

Obejrzyj zarys treści Listu do Kolosan, który podkreśla szczególną rolę Jezusa Chrystusa.