Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

God religion fremmer nestekjærlighet

God religion fremmer nestekjærlighet

«DEN som ikke har kjærlighet, har aldri kjent Gud; for Gud er kjærlighet,» sier Bibelen. (1. Johannes 4:8, Erik Gunnes’ oversettelse) God religion bør derfor fremme nestekjærlighet.

I mange religionssamfunn gjør man en beundringsverdig innsats når det gjelder å ta seg av syke, eldre og fattige. Medlemmene blir oppmuntret til å anvende det rådet apostelen Johannes kom med. Han skrev: «Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke  elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!» – 1. Johannes 3:17, 18, Norsk Bibel 88/07.

Men hva skjer når nasjoner går til krig mot hverandre? Bør Guds påbud om at vi skal ’elske vår neste som oss selv’, anvendes i fredstid, men ignoreres når en politiker eller en konge velger å angripe et annet land? – Matteus 22:39, NO 1978/85.

Jesus sa: «Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.» (Johannes 13:35, NO 1978/85) Når du besvarer de følgende spørsmålene, så spør deg selv: Viser medlemmene av denne religionen kjærlighet mot alle mennesker til alle tider, ikke bare i ord, men også i gjerning?

TEMA: Krig.

HVA BIBELEN LÆRER: Jesus gav disiplene sine denne befalingen: «Jeg sier dere: elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere.» – Matteus 5:44, Norsk katolsk oversettelse av Det nye testamente (1938).

Da soldater kom for å arrestere Jesus, grep apostelen Peter til våpen for å forsvare ham. Men Jesus sa: «Stikk sverdet ditt tilbake på plass. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd.» – Matteus 26:52, Norsk Bibel 88/07.

Apostelen Johannes skrev: «Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud. For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av: Vi skal elske hverandre. Vi må ikke ligne Kain: Han var av den onde og drepte sin bror.» – 1. Johannes 3:10–12, NO 2005.

SPØRSMÅL: Oppmuntrer denne religionen medlemmene til å delta i krig?

TEMA: Politikk.

HVA BIBELEN LÆRER: Etter at Jesus hadde demonstrert sin evne til å gjøre mirakler, var det noen som ville at han skulle engasjere seg i politikk. Hvordan reagerte han? «Jesus forstod at de ville komme og føre ham bort med makt for å gjøre ham til konge. Derfor gikk han fra dem opp i fjellet, han alene.» – Johannes 6:15, NO 1978/85.

Da Jesus ble arrestert og falskelig anklaget for å være en politisk opprører, svarte han: «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men mitt rike er ikke herfra.» – Johannes 18:36, NO 1978/85.

Da Jesus bad til Gud angående disiplene, sa han: «Jeg har gitt dem ditt ord; men verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden.» – Johannes 17:14, Lyder Bruns oversettelse.

 SPØRSMÅL: Følger denne religionen Jesu eksempel ved å unnlate å engasjere seg i politikk, selv om det betyr at dens medlemmer vil bli mislikt av noen politikere?

TEMA: Fordommer.

HVA BIBELEN LÆRER: Da de første uomskårne ikke-jøder ble kristne, sa apostelen Peter at «Gud ikke gjør forskjell på folk. Men i hvert folkeslag blir hver den som frykter Ham og gjør rettferdighet, tatt imot av Ham». – Apostlenes gjerninger 10:34, 35, Bibelen – Guds Ord (2007).

Jakob skrev til de kristne i det første århundre: «Mine søsken! Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattig og i skitne klær. Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier: ’Vær så god, her er en god plass!’ men til den fattige: ’Du kan stå der’, eller: ’Sett deg her ved føttene mine!’ Om det bare er ham med de staselige klærne dere bryr dere om, har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker?» – Jakob 2:1–4, NO 2005.

SPØRSMÅL: Lærer denne religionen at Gud ser på alle mennesker som likeverdige, og at dens medlemmer ikke bør diskriminere noen på grunn av rase eller økonomisk situasjon?

Hvilken religion lærer sine medlemmer å overvinne politiske, rasemessige og økonomiske skillelinjer som splitter mennesker?