Jakob 2:1–26

2  Mine brødre, dere prøver vel ikke å holde dere til troen på vår herlige Herre Jesus Kristus samtidig som dere gjør forskjell på folk?+  Sett at to menn kommer inn på møtet hos dere – den ene i flotte klær og med gullringer på fingrene, den andre fattig og i skitne klær.  Så viser dere ham med de flotte klærne større ære og sier: «Sett deg her på en god plass», men til den fattige sier dere: «Du kan bli stående», eller: «Sett deg der nede ved fotskammelen min.»+  Har dere ikke i så fall klasseskille blant dere,+ og er dere ikke blitt dommere som tar onde avgjørelser?+  Hør, mine kjære brødre. Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i verdens øyne, til å være rike i tro+ og arvinger til Riket, som han har lovt dem som elsker ham?+  Men dere har behandlet de fattige respektløst. Er det ikke de rike som undertrykker dere+ og trekker dere inn for domstolene?  Snakker de ikke blasfemisk om det gode navnet dere bærer?  Hvis dere oppfyller den kongelige lov i samsvar med skriftstedet: «Du skal elske din neste* som deg selv»,+ gjør dere det som er rett.  Men hvis dere fortsetter å gjøre forskjell på folk,+ begår dere en synd, og dere blir dømt skyldige av loven.*+ 10  For hvis noen holder hele Loven, men feiler på ett punkt, har han gjort seg skyldig i å bryte hele Loven.+ 11  For han som sa: «Du skal ikke være utro mot ektefellen din»,*+ sa også: «Du skal ikke myrde.»+ Hvis du ikke er utro mot ektefellen din, men du myrder, da er du blitt en lovbryter. 12  Fortsett å snakke og oppføre dere som slike som skal dømmes etter frihetens lov.*+ 13  For den som ikke er barmhjertig, skal få sin dom uten barmhjertighet.+ Barmhjertigheten seirer over dommen. 14  Mine brødre, til hvilken nytte er det at noen sier at han har tro, hvis han ikke har gjerninger?+ Kan vel en slik tro frelse ham?+ 15  Hvis noen brødre eller søstre mangler klær* og ikke har nok mat for dagen, 16  hva hjelper det da at dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette», hvis dere ikke gir dem det kroppen trenger?+ 17  Slik er det også med troen – uten gjerninger er den død.+ 18  Noen vil likevel si: «Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerningene, så skal jeg vise deg min tro ved mine gjerninger.» 19  Du tror at det er én Gud, ikke sant? Det gjør du rett i. Men også demonene tror – og skjelver av frykt.+ 20  Du uvitende menneske, er du villig til å innse at en tro uten gjerninger er verdiløs? 21  Ble ikke Abraham, vår far, erklært rettferdig ved gjerninger, etter at han la sin sønn Isak på alteret for å ofre ham?+ 22  Du ser at hans tro var aktiv sammen med gjerningene hans, og hans tro ble gjort fullkommen ved gjerningene.+ 23  Dermed ble dette skriftstedet oppfylt: «Abraham trodde på Jehova,* og derfor ble han regnet som rettferdig»,+ og han ble kalt Jehovas* venn.+ 24  Dere ser altså at et menneske skal bli erklært rettferdig ved gjerninger og ikke bare ved tro. 25  Ble ikke også Rahab, den prostituerte, erklært rettferdig ved gjerninger, etter at hun hadde tatt gjestfritt imot speiderne* og sendt dem ut en annen vei?+ 26  Ja, på samme måte som kroppen er død uten ånd,*+ så er troen død uten gjerninger.+

Fotnoter

El.: «ditt medmenneske».
El.: «irettesatt av loven som overtredere».
El.: «begå ekteskapsbrudd».
El.: «et fritt folks lov».
Bokst.: «er nakne».
Bokst.: «sendebudene».
El.: «pust».

Studienoter

Multimedia