Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

God religion fremmer respekt for Guds Ord

God religion fremmer respekt for Guds Ord

JESUS fremmet respekt for Guds Ord, De hellige skrifter. Det framgår tydelig av den måten han svarte Djevelen på, da han ble fristet av ham. (Matteus 4:4–11) Hvordan reagerte for eksempel Jesus da Satan utfordret ham ved å be ham om å gjøre noen steiner om til brød? Jesus avviste fristelsen ved å sitere Moses’ inspirerte ord som du kan lese i 5. Mosebok 8:3. Og hva svarte Jesus da Djevelen tilbød ham herredømmet over alle verdens riker i bytte for en eneste tilbedelseshandling? Han avslo tilbudet ved å vise til et bibelsk prinsipp som du finner i 5. Mosebok 6:13.

Selv om Jesus var Guds egen Sønn, brukte han Skriftene som autoritet da han underviste. Og han ignorerte selvfølgelig aldri Guds Ord til fordel for menneskers tradisjon. (Johannes 7:16–18) Mange av de religiøse lederne på Jesu tid hadde imidlertid ikke den samme respekt for Guds Ord som Jesus hadde. Hvorfor ikke? De hadde latt menneskers tradisjon bli viktigere for dem enn De hellige skrifter. Jesus sa rett ut til disse religiøse lederne: «Dere [har] satt Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt. Dere hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa: Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer, er menneskebud.» – Matteus 15:6–9, NO 1978/85.

Mange av verdens religioner, både kristne og ikke-kristne, hevder at de har respekt for  Bibelen. Men hvor mange religioner vet du om som forkaster menneskers tradisjoner når de kommer i konflikt med Guds Ords klare lære? Tenk over bare to eksempler.

TEMA: Religiøse titler.

HVA BIBELEN LÆRER: Jesus fordømte de religiøse lederne på hans tid på grunn av deres forkjærlighet for titler og deres ønske om å ha en fremtredende stilling. Han sa at disse mennene elsket «de beste plassene i gjestebudene, de beste setene i synagogene, å få hilsener på torgene og å bli kalt ’rabbi, rabbi’ av menneskene». Jesus sa så til sine disipler: «Dere skal ikke la dere kalle rabbi. For Én er deres Lærer, Kristus, og dere er alle søsken. Kall ikke noen på jorden deres far. For Én er deres Far, Han som er i Himmelen.» – Matteus 23:1–10, Bibelen – Guds Ord (2007).

SPØRSMÅL: Liker lederne i denne religionen å bli tiltalt med ærestitler, og ønsker de å ha en fremtredende stilling i samfunnet, eller adlyder de Jesu befaling i forbindelse med dette?

TEMA: Bruk av bilder i tilbedelsen.

HVA BIBELEN LÆRER: «Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem.» – 2. Mosebok 20:4, 5, Norsk Bibel 88/07.

Apostelen Johannes skrev til de kristne: «Vokt dere for avgudene!» – 1. Johannes 5:21, NO 2005.

SPØRSMÅL: Adlyder denne religionen Bibelens klare befaling om ikke å bruke bilder i tilbedelsen av Gud?

Du kan finne den rette vei

Til tross for alle de valgmuligheter som i dag finnes på det religiøse område, kan du finne den vei som fører til livet. Det er mange kjennetegn på den «gudsdyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår Far». (Jakob 1:27, NO 2005) De skriftstedene som er blitt drøftet i disse artiklene, kan være som veivisere som kan hjelpe deg til å finne den religionen.

Spør gjerne Jehovas vitner om de kan fortelle deg hvilke svar de har funnet på de spørsmålene som er blitt stilt i disse artiklene. Når du undersøker det de sier, så følg det gode eksemplet til dem som levde i byen Berøa i det første århundre. Etter at de hadde hørt apostelen Paulus forkynne, «gransket [de] hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt». (Apostlenes gjerninger 17:11, Norsk Bibel 88/07) Hvis du i likhet med innbyggerne i Berøa har respekt for Guds Ord og studerer det grundig, vil du finne veien til livet. Deretter må du selv velge om du vil gå på den veien.

Hvilken religion oppmuntrer folk til å studere Bibelen for å se om det de lærer, virkelig er sant?