Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Nøkler til et lykkelig familieliv

Styring av penger

Styring av penger

Han sier: «Jeg mener at min kone, Laura, * bruker penger på unødvendige ting – ting som i hvert fall ikke jeg synes at vi trenger. Og det virker som hun rett og slett ikke kan spare! Dette blir et stort problem når vi får uventede utgifter. Jeg har mange ganger sagt at hvis min kone har penger mellom hendene, så bruker hun dem opp.»

Hun sier: «Jeg er kanskje ikke den som er flinkest til å spare, men mannen min aner ikke hvor mye ting koster – mat, husholdningsartikler og ting til huset – og det er jeg som er mest hjemme. Jeg vet hva vi trenger, og jeg kjøper det, selv om det fører til enda en diskusjon om penger.»

ØKONOMI er kanskje et av de temaene som det er vanskeligst for et ektepar å snakke om på en rolig måte. Det er ikke så rart at det ofte topper listen over vanlige årsaker til krangel mellom ektefeller.

Ektepar som ikke har et likevektig syn på penger, opplever kanskje stress, konflikter, følelsesmessig skade og til og med åndelig skade. (1. Timoteus 6:9, 10) Foreldre som ikke klarer å ha orden på økonomien, må kanskje jobbe mer og berøver dermed både barna og hverandre følelsesmessig og åndelig støtte. De lærer også barna sine å være ufornuftige når det gjelder penger.

Bibelen sier riktignok at «penger er til beskyttelse». (Forkynneren 7:12) Men for at penger skal være til beskyttelse for ekteskapet ditt og familien din, må du lære deg både å styre penger og å snakke med ektefellen din om økonomi. * Samtaler om penger trenger ikke å føre til krangling, men kan faktisk være noe som styrker båndet mellom ektefeller.

Men hvorfor er penger årsak til så mange problemer i ekteskapet? Og hva kan dere gjøre rent praktisk for å klare å ha konstruktive samtaler om penger istedenfor å begynne å krangle når dere snakker om det?

Utfordringer

Som regel handler konflikter om penger egentlig ikke om kroner og øre, men om tillit og om bekymring. For eksempel: En ektemann som forlanger at hans kone skal redegjøre for hver eneste krone hun bruker, sier kanskje i virkeligheten at han har liten tillit til hennes evne til å ta hånd om familiens penger. Og en kone som klager over at mannen hennes sparer for lite, gir kanskje egentlig uttrykk for bekymring over at det kan skje noe som vil føre til at familien kommer i en vanskelig økonomisk situasjon.

En annen utfordring er ektefellenes bakgrunn. «Min kone kommer fra en familie der det var god økonomisk styring,» sier Matthew, som har vært gift i åtte år. «Hun føler ikke den samme uroen som meg. Faren min var alkoholiker og kjederøyker og var arbeidsløs i lange perioder. Mange ganger måtte vi klare oss uten helt nødvendige ting, og jeg utviklet en reell frykt for  å skylde penger. Noen ganger får denne frykten meg til å være urimelig overfor min kone i pengespørsmål.» Det kan nok være forskjellige grunner til at dere er uenige, men hva kan dere gjøre for at økonomi skal bli noe positivt for ekteskapet istedenfor å være en årsak til krangel?

Hva betyr mest for deg – ekteskapet ditt eller penger?

Fire nøkler til å lykkes

Bibelen er ikke noen håndbok i økonomi. Men den inneholder praktisk visdom som kan hjelpe ektefellene til å unngå problemer i forbindelse med penger. Tenk over de rådene den gir, og prøv å følge de forslagene som blir gitt her.

1. Lær dere å snakke om penger på en rolig måte.

«Hos dem som rådfører seg med hverandre, er det visdom.» (Ordspråkene 13:10) Det kan være at din bakgrunn gjør at du synes at det er vanskelig å rådføre deg med andre, særlig med ektefellen din, om ting som har med penger å gjøre. Det er likevel fornuftig av deg at du lærer deg å snakke om et emne som er så viktig som dette. Kanskje du for eksempel kan fortelle ektefellen din hvilken virkning du tror at dine foreldres holdning til penger har hatt på deg. Prøv også å forstå hvordan din ektefelles bakgrunn har påvirket hans eller hennes holdninger.

Dere trenger ikke å vente med å snakke om penger til det oppstår et problem. En bibelskribent spurte: «Går to sammen uten at de har møttes etter avtale?» (Amos 3:3) Hvordan kommer dette prinsippet inn i bildet? Hvis dere avtaler at dere skal snakke om økonomi på et konkret tidspunkt, så reduseres risikoen for at det skal oppstå konflikter på grunn av misforståelser.

PRØV DETTE: Sett av et fast tidspunkt til å snakke om familiens økonomi. Dere kan ha en slik samtale for eksempel den første dagen hver måned eller en bestemt dag hver uke. La det være en kort samtale, kanskje rundt 15 minutter eller mindre. Velg et tidspunkt da det er sannsynlig at dere begge er avslappet. Bli enige om at dere skal la være å snakke om penger på visse tidspunkter, for eksempel ved måltidene eller når dere slapper av sammen med barna.

2. Bli enige om hvordan dere skal se på inntekten.

«Ta ledelsen i å vise hverandre ære.» (Romerne 12:10) Hvis det bare er du som tjener penger, kan du vise ektefellen ære og respekt ved at du ikke betrakter inntekten som dine penger, men som familiens penger. – 1. Timoteus 5:8.

Hvis både du og ektefellen din tjener penger, kan dere vise hverandre ære ved å være åpne mot hverandre når det gjelder deres inntekter og større utgifter. Hvis du holder noe av dette skjult for ektefellen din, kan det bryte ned tillit og skade forholdet deres. Du trenger ikke nødvendigvis å snakke med ektefellen din om hver eneste krone du har tenkt å bruke. Men når dere snakker med hverandre før dere går til anskaffelse av større ting, viser det at dere gjerne vil vite hva den andre mener.

PRØV DETTE: Bli enige om et beløp som dere kan bruke uten å spørre den andre først – det kan være 200 kroner, 2000 kroner eller et annet beløp. Snakk alltid med ektefellen din først hvis du vil bruke mer enn det beløpet.

3. Lag en skriftlig plan.

«Den flittiges planer gir sannelig rik avkastning.» (Ordspråkene 21:5, Bibelen – Guds Ord [2007]) En måte dere kan legge planer på og unngå at resultatet av deres flittige arbeid sløses bort, er å sette opp et budsjett for familien. Nina, som har vært gift i fem år, sier: «Man kan få seg en aha-opplevelse av å se inntektene og utgiftene svart på hvitt. Det er vanskelig å motsi kjensgjerningene.»

Det trenger ikke å være komplisert å sette opp et budsjett. Darren, som har vært gift i 26 år og har to sønner, sier: «I begynnelsen brukte vi et system med konvolutter. Vi la pengene for uken i forskjellige konvolutter. Vi hadde for eksempel konvolutter for utgifter til  mat og fritidsaktiviteter og til og med til frisør. Hvis vi gikk tom for penger i én konvolutt, lånte vi fra en annen, men vi passet alltid på å betale tilbake til den konvolutten vi hadde lånt fra, så snart vi kunne.» Hvis dere sjelden betaler regninger med kontanter, men bruker elektroniske banktjenester eller kredittkort, er det spesielt viktig at dere har en plan og holder rede på utgiftene.

PRØV DETTE: Skriv ned alle de faste utgiftene dere har. Bli enige om hvor mange prosent av inntekten dere skal spare. Skriv også ned de variable utgiftene, som mat, strøm og telefon. Følg så med på de faktiske utgiftene over flere måneder. Gjør forandringer i livsstilen hvis det trengs, slik at dere ikke synker ned i gjeld.

4. Bli enige om hvem som skal gjøre hva.

«To er bedre enn én, ettersom de har god lønn for sitt harde arbeid.» (Forkynneren 4:9, 10) I noen familier er det ektemannen som tar hånd om økonomien. I andre familier fungerer det bra at det er hustruen som gjør det. (Ordspråkene 31:10–28) Men mange ektepar velger å dele dette ansvaret. «Min kone tar hånd om regninger og mindre utgifter,» sier Mario, som har vært gift i 21 år. «Jeg holder orden på skatter, leieutgifter og økonomiske avtaler. Vi holder hverandre informert og samarbeider.» Uansett hvordan dere gjør det, er nøkkelen at dere samarbeider som et team.

PRØV DETTE: Ta hverandres sterke og svake sider i betraktning og snakk sammen om hvem som skal ha ansvar for hva. Evaluer ordningen etter et par måneder. Vær villige til å gjøre justeringer. For at dere lettere skal kunne forstå og sette pris på den jobben den andre gjør, for eksempel å betale regninger eller å handle, kan dere kanskje bytte oppgaver av og til.

Hva samtaler om økonomi egentlig handler om

Samtaler om økonomi trenger ikke å gå ut over kjærligheten. Leah, som har vært gift i fem år, har erfart det. Hun sier: «Mannen min og jeg har lært å snakke med hverandre om penger på en åpen og ærlig måte. Som følge av det arbeider vi nå som et team, og kjærligheten vår er blitt styrket.»

Når ektefeller snakker med hverandre om hva de ønsker å bruke penger på, deler de sine håp og drømmer og bekrefter at de tar ekteskapsløftet alvorlig. Når de snakker sammen før de gjør store innkjøp, viser de respekt for hverandres meninger og følelser. Når de gir hverandre frihet til å bruke et bestemt beløp uten å snakke med den andre først, er det et uttrykk for tillit. Dette er viktige faktorer i et forhold som virkelig er basert på kjærlighet. Et slikt forhold er så avgjort mer verdifullt enn penger, så hvorfor krangle om penger?

^ avsn. 3 Navnene er forandret.

^ avsn. 7 Bibelen sier at «en mann er sin hustrus hode», så det er ektemannen som har hovedansvaret for hvordan familiens penger skal brukes, og han er også forpliktet til å behandle sin kone på en kjærlig og uselvisk måte. – Efeserne 5:23, 25.

SPØR DEG SELV . . .

  • Når hadde ektefellen min og jeg sist en rolig samtale om penger?

  • Hvordan kan jeg vise ved det jeg sier og gjør, at jeg setter pris på den økonomiske hjelpen ektefellen min bidrar med i familien?