Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

God religion fremmer høye moralnormer

God religion fremmer høye moralnormer

GOD religion har en positiv virkning på vår tenkemåte og vår oppførsel. Den hjelper oss i vår kamp for å gjøre det som er rett, og får fram det beste i oss. Hvordan vet vi at god religion har en slik virkning?

Legg merke til hva apostelen Paulus skrev til de første kristne som bodde i den greske byen Korint i det første århundre. Innbyggerne i denne gamle byen var beryktet for sin umoralske livsstil. Paulus advarte: «Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.» Så la han til: «Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.» (1. Korinter 6:9–11, NO 1978/85) Tenk på det – god religion hjalp noen som tidligere var uten moralnormer, til å bli rettskafne og moralsk rene tjenere for Gud!

Bibelen kommer imidlertid med denne advarselen: «For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.» – 2. Timoteus 4:3, Norsk Bibel 88/07.

Hvordan er det med de religionene du kjenner til? Forsvarer de Bibelens høye moralnormer? Eller utvanner de den klare veiledningen som finnes i Guds Ord, og forteller folk bare det som «klør i øret»?

Som en hjelp til å finne ut om en bestemt religion frambringer god frukt, kan du prøve å besvare disse spørsmålene.

TEMA: Ekteskap.

HVA BIBELEN LÆRER: «Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet.» – Hebreerne 13:4, NO 1978/85.

SPØRSMÅL: Krever denne religionen av sine medlemmer at par som bor sammen, skal være lovformelig gift?

TEMA: Skilsmisse.

HVA BIBELEN LÆRER: Da Jesus ble spurt om det i det hele tatt fantes noe grunnlag for skilsmisse, sa han: «Den som skiller seg fra sin hustru for annet enn ekteskapsbrudd, og tar en annen til ekte, han bryter ekteskapet.» – Matteus 19:9, Norsk katolsk oversettelse av Det nye testamente (1938).

SPØRSMÅL: Respekterer denne religionen den veiledningen Jesus gav, ved å godta skilsmisse og gjengifte – men bare på grunnlag av umoral?

TEMA: Seksualmoral.

HVA BIBELEN LÆRER: «Hold dere borte fra utukt! All den synd et menneske ellers kan gjøre, er noe utenfor kroppen; men den som driver utukt, synder mot sin egen kropp.» – 1. Korinter 6:18, «Ungdomsoversettelsen».

«Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med  kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.» – Romerne 1:26, 27, NO 2005.

SPØRSMÅL: Lærer denne religionen at seksuell umoral, enten mellom en mann og en kvinne eller mellom to av samme kjønn, er en synd?

TEMA: Opprettholdelse av Bibelens normer blant egne medlemmer.

HVA BIBELEN LÆRER: «Hvis en som går for å være en bror, er utuktig eller pengegrisk, en avgudsdyrker, baktaler, dranker eller røver, da må dere ikke ha samkvem med ham; ja, dere må ikke engang spise sammen med ham.» (1. Korinter 5:11, «Ungdomsoversettelsen») Hva skulle skje med dem som hevdet at de var kristne, men som syndet uten å angre? «Få da den onde bort fra dere!» sier Guds Ord. – 1. Korinter 5:13, NO 1978/85.

SPØRSMÅL: Ekskluderer denne religionen dem som uten å angre ignorerer Bibelens normer?

Hvilken religion er kjent for å opprettholde Bibelens høye moralnormer?