Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Om menneskenes framtid

Om menneskenes framtid

 Hva vi kan lære av Jesus

Om menneskenes framtid

Lovte Jesus noen et liv i himmelen?

Ja, det gjorde han! Jesus ble selv oppreist til himmelen for å være sammen med sin Far der. Før sin død og oppstandelse sa han til sine elleve trofaste apostler: «I min Fars hus er det mange boliger. . . . jeg går bort for å berede et sted for dere.» (Johannes 14:2) Men det var ikke mange som skulle få dette privilegiet. Det viste Jesus tydelig da han sa til sine disipler: «Frykt ikke, du lille hjord, for det har behaget deres Far å gi dere riket.» – Lukas 12:32.

Hva skal den «lille hjord» gjøre i himmelen?

Gud vil at denne lille gruppen skal være en del av en regjering i himmelen sammen med Jesus. Hvordan vet vi det? Etter at Jesus ble oppreist fra de døde, sa han til apostelen Johannes at noen trofaste skulle «herske som konger over jorden». (Åpenbaringen 1:1; 5:9, 10) Dette er gode nyheter. Det menneskene har størst behov for, er en pålitelig regjering. Hva skal denne regjeringen, som skal ledes av Jesus, utrette? Jesus sa: «I gjenskapelsen, når Menneskesønnen setter seg på sin herlige trone, skal dere som har fulgt meg, også selv sitte på tolv troner.» (Matteus 19:28) Det styre som skal bli utøvd av Jesus og hans etterfølgere, vil resultere i en gjenskapelse, eller en fornyelse, av de fullkomne forhold som de to første menneskene opplevde på jorden før de syndet.

 Hvilket håp holdt Jesus fram for resten av menneskeheten?

I motsetning til Jesus, som ble skapt for å leve i himmelen, ble menneskene skapt for å leve på jorden. (Salme 115:16) Jesus sa derfor: «Dere er fra regionene her nede; jeg er fra regionene der oppe.» (Johannes 8:23) Jesus forkynte om en vidunderlig framtid for menneskene på jorden. Han sa en gang: «Lykkelige er de som har et mildt sinn, for de skal arve jorden.» (Matteus 5:5) Han hentydet tydeligvis til den inspirerte salmen som lyder: «De saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred. De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» – Salme 37:11, 29.

De som utgjør den «lille hjord», som kommer til himmelen, er derfor ikke de eneste som får evig liv. Jesus forkynte også om et håp som millioner av mennesker kan få del i. Han sa: «Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.» – Johannes 3:16.

Hvordan skal Gud gjøre slutt på menneskenes lidelser?

Jesus snakket om to undertrykkende faktorer som menneskene skulle bli befridd for. Han sa: «Nå holdes det dom over denne verden; nå skal denne verdens hersker bli kastet ut.» (Johannes 12:31) For det første vil ugudelige mennesker som forårsaker nød og lidelse, bli dømt og tilintetgjort. For det andre vil Satan bli kastet ut og ikke lenger kunne villede menneskene.

Hva så med dem som opp igjennom historien har levd og dødd uten at de har fått mulighet til å lære om Gud og Kristus og vise tro på dem? Jesus sa til en ugjerningsmann som døde ved hans side: «Du skal være med meg i Paradiset.» (Lukas 23:43) Denne mannen kommer i likhet med millioner av andre til å få lære om Gud når Jesus oppreiser ham fra de døde til liv på en paradisisk jord. Da vil han kunne være blant de saktmodige og rettferdige som oppnår evig liv på jorden. – Apostlenes gjerninger 24:15.

Flere opplysninger finnes i kapitlene 3 og 7 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? *

[Fotnote]

^ avsn. 13 Utgitt av Jehovas vitner.

[Bilde på side 23]

«De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» – Salme 37:29