Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Er alle religioner gode?

Er alle religioner gode?

VI LEVER i en verden med et stort religiøst mangfold. En undersøkelse som ble foretatt for ikke så lenge siden, viste at det verden over finnes 19 større og omkring 10 000 mindre religionssamfunn. Et slikt mangfold gjør at man har flere valgmuligheter på det religiøse område enn noen gang tidligere. Men har det noe å si hvilken religion du velger?

Noen sier at forskjellige religioner er som forskjellige veier som fører opp til et fjell. De mener at det ikke har noe å si hvilken vei de velger, siden alle veiene fører til samme sted. De tenker at siden det bare finnes én allmektig Gud, må alle religioner til syvende og sist føre til ham.

Fører alle religioner til Gud?

Hva sa Jesus Kristus, en av historiens mest respekterte religiøse lærere, om dette emnet? «Gå inn gjennom den trange port!» sa han til disiplene sine. Hvorfor skulle de det? «For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» – Matteus 7:13, 14, NO 1978/85.

Sa Jesus virkelig at noen religioner fører ’til fortapelse’? Eller lærte han at det bare er de som ikke tror på Gud, som går på den brede vei, mens de som tror på Gud – uansett hvilken religion de har – går på den smale vei, som fører til livet?

Like etter at Jesus hadde sagt at det bare finnes to veier, sa han: «Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.» (Matteus 7:15, NO 1978/85) Og litt senere sa han: «Ikke hver og en som sier til meg: Herre, herre, skal komme inn i himmelriket; men bare den som gjør min himmelske  Fars vilje.» (Matteus 7:21, Lyder Bruns oversettelse) Hvis noen blir kalt en profet eller selv sier at Jesus er hans «Herre», er det rimelig å omtale ham som en som er religiøs, ikke som en ikke-troende. Det er derfor tydelig at Jesus kom med en advarsel om at ikke alle religioner er gode, og om at man ikke bør stole på alle religiøse lærere.

Er det mulig å finne den smale vei?

Bibelen er som et pålitelig kart som kan hjelpe en til å finne den rette vei, den sanne religion

Siden ikke alle religioner fører til Gud, kan man spørre hvordan man blant så mange alternativer kan finne den smale vei, som fører til livet? Tenk over denne illustrasjonen: Du befinner deg i en storby og finner ikke fram dit du skal. Du bestemmer deg for å spørre om hjelp. En av dem du spør, er helt sikker på at du må kjøre østover. En annen sier at du må kjøre vestover. Og enda en annen foreslår at du velger den retningen som du føler er best for deg. Til slutt er det en som finner fram et pålitelig kart og viser deg den riktige veien. Så gir han deg kartet, slik at du kan rådføre deg med det underveis. Ville du ikke da ha følt deg mer sikker på at du ville komme fram dit du skulle?

Når vi skal prøve å finne den rette religion, trenger vi på lignende måte et pålitelig åndelig kart. Finnes det et slikt kart? Ja, det gjør det. Dette kartet er Bibelen, som sier: «Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet.» – 2. Timoteus 3:16, Bibelen – Guds Ord (2007).

Du har muligens en bibeloversettelse på ditt språk som du kan bruke som et åndelig kart. Jehovas vitner, utgiverne av dette bladet, har en pålitelig bibeloversettelse som heter Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter. Men hvis du ikke er et av Jehovas vitner, foretrekker du kanskje å bruke andre oversettelser når du skal finne ut hva som er god religion. Derfor blir det i denne artikkelserien sitert fra flere forskjellige respekterte bibeloversettelser.

Når du leser de neste artiklene, så sammenlign det du vet, med det Bibelen sier. Husk Jesu ord om hvordan vi kan skille mellom god og dårlig religion. Han sa: «Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt.» (Matteus 7:17, 18, NO 1978/85) Tenk over bare tre av de gode fruktene som Bibelen sier skulle være et kjennetegn på et «godt tre».