Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA BIBELEN SIER

Himmelen

Himmelen

Himmelen er et tema som mange har spekulert mye på, og som det er mange sterke meninger om. Men det Bibelen lærer om himmelen, er helt forskjellig fra det mange har lært.

Hva er himmelen?

HVA NOEN SIER

Det finnes mange oppfatninger om hva himmelen er. For eksempel:

  • Mange kristne er enig i det oppslagsverket New Catholic Encyclopedia sier om at himmelen er «det endelige hjem for de velsignede som dør i Herren».

  • Jødedommen fokuserer ifølge rabbineren Bentzion Kravitz mer på livet nå enn på livet etter døden. Men han sier at «i himmelen opplever sjelen den størst mulige glede – en større opplevelse av nærhet til Gud enn før». Kravitz innrømmer imidlertid at selv om jødedommen framholder «troen på en himmel, blir himmelen lite omtalt i Toraen».

  • Hinduer og buddhister tror at himmelen finnes i mange åndelige nivåer. Himmelen er for dem en midlertidig stopp før man enten blir gjenfødt på jorden eller går videre til nirvana – en tilstand som er høyere enn himmelen.

  • Noen avviser enhver religiøs forestilling om himmelen og sier at tanken i seg selv er noe barnslig tull.

Himmelen er et tema mange har spekulert mye på

HVA BIBELEN LÆRER

I Bibelen har ordet «himmel» flere betydninger. For eksempel:

  • Første Mosebok 1:20 beskriver skapelsen av fugler som skulle «fly over jorden i himlenes utstrakte rom». Her betyr himmelen den bokstavelige atmosfæren, den himmelen vi kan se.

  • Jesaja 13:10 omtaler «himlenes» stjerner og stjernebilder – det vi kaller verdensrommet.

  • I Bibelen står det både om «det sted hvor [Gud] bor, i himlene», og om «engler i himmelen». (1. Kongebok 8:30; Matteus 18:10) Legg merke til at ordene «himlene» og «himmelen» ikke bare er billedlige uttrykk, men at de betegner et virkelig sted hvor noen bor. *

«Se ned fra himmelen og se ut fra din hellighets og skjønnhets opphøyde bolig.» – Jesaja 63:15.

 Kommer alle gode mennesker til himmelen når de dør?

Bibelen lærer ikke at jorden bare er et midlertidig hjem hvor vi venter på å dø for så å få leve i himmelen. Bibelen viser tydelig at døden aldri var en del av Guds opprinnelige hensikt med menneskene. Tenk over dette:

  • Gud sa til de to første menneskene: «Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden.» (1. Mosebok 1:28) Jorden skulle være menneskenes permanente hjem, hvor de kunne leve for bestandig. Det var bare hvis den første mann og kvinne var ulydig mot Gud, at døden ville ramme dem. Tragisk nok valgte de å være ulydige. – 1. Mosebok 2:17; 3:6.

  • Det første menneskets ulydighet førte til døden, ikke bare for ham selv og hans kone, men også for etterkommerne deres. (Romerne 5:12) Betydde det at menneskeheten var uten håp?

  • Bibelen sier at «vi venter i samsvar med [Guds] løfte nye himler og en ny jord». * (2. Peter 3:13) Ved hjelp av sitt rike skal Gud gjøre jorden til et paradis, slik hans opprinnelige hensikt var, «og døden skal ikke være mer». (Åpenbaringen 21:3, 4) Handler dette om liv i himmelen eller på jorden? For at noe ‘ikke skal være mer’, må det ha vært der i utgangspunktet. Men det har aldri vært død i himmelen. Dette verset sikter derfor logisk nok til det som skal skje på jorden. Det var på jorden det var meningen at vi skulle leve, og det er der vi ser fram til å leve, sammen med dem vi er glad i. Bibelen forteller også at de døde skal få livet tilbake og bli gjenforent med sine kjære. – Johannes 5:28, 29.

Mange har blitt veldig glade for å få vite hva Bibelen egentlig lærer om himmelen. En tidligere katolikk som heter George, sier: «Jeg syntes at Bibelens lære om evig liv på jorden var oppmuntrende. Det gir større mening enn at vi skal til himmelen.» *

«Himlene – himlene tilhører Jehova, men jorden har han gitt til menneskesønnene.» – Salme 115:16.

^ avsn. 13 Gud er naturligvis en ånd, ikke en fysisk person. (Johannes 4:24) Derfor må hans «bolig» være en åndelig sfære, atskilt fra vårt fysiske eller konkrete univers.

^ avsn. 19 Uttrykket «ny jord» står ikke for en bokstavelig ny planet. Det er et symbolsk uttrykk som sikter til et samfunn av mennesker på jorden som har Guds godkjennelse. – Salme 66:4.

^ avsn. 20 Bibelen lærer at det under Guds rike bare er et begrenset antall mennesker – 144 000 – som blir utvalgt til å herske sammen med Jesus i himmelen. – 1. Peter 1:3, 4; Åpenbaringen 14:1.