Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA BIBELEN SIER

Paradiset

Paradiset

Hva er paradiset?

HVA FOLK SIER

Noen mener at paradiset bare er en myte. Andre mener at det er en urealistisk forestilling om et hagelignende sted hvor gode mennesker lever et gledefylt og produktivt liv i all evighet.

HVA BIBELEN SIER

Ordet «paradis» er blitt brukt om menneskenes første hjem, Edens hage. (1. Mosebok 2:7–15) Bibelen beskriver denne hagen som et virkelig sted hvor det første menneskepar levde uten å bli rammet av sykdom og død. (1. Mosebok 1:27, 28) Fordi de var ulydige mot Gud, mistet de sitt paradisiske hjem. Men mange bibelske profetier beskriver en framtid da mennesker skal få leve i et gjenopprettet paradis.

HVORFOR SKULLE DET SPILLE NOEN ROLLE FOR DEG?

Hvis Gud er kjærlig, er det fornuftig å tro at han vil lønne sine trofaste tjenere med et godt liv i et paradis. Det er også fornuftig å tro at han vil gjøre menneskene kjent med hva de må gjøre for å bli godkjent av ham. Bibelen sier at vi kan oppnå Guds godkjennelse ved å lære om ham og holde hans bud. – Johannes 17:3; 1. Johannes 5:3.

«Videre plantet Jehova Gud en hage i Eden, . . . og der satte han mennesket som han hadde formet.» – 1. Mosebok 2:8.

 Hvor er paradiset?

HVA FOLK SIER

Noen tror at paradiset er i himmelen, mens andre sier at det vil bli opprettet på jorden en gang i framtiden.

HVA BIBELEN SIER

Menneskenes opprinnelige paradisiske hjem var her på jorden. Det er tydelig at Gud har bestemt at jorden skal være vårt varige hjem. Bibelen sier at Gud har skapt jorden for at den skal bestå for bestandig. (Salme 104:5) Den sier også: «Himlene tilhører Jehova, men jorden har han gitt til menneskesønnene.» – Salme 115:16.

Det er derfor ikke overraskende at Bibelen lover at jorden skal bli et paradis. I dette paradiset skal Gud velsigne menneskene med evig liv. Det vil herske fred og harmoni overalt. Smerte og lidelse vil være borte. Og menneskene vil fullt ut kunne glede seg over naturens underverk. – Jesaja 65:21–23.

«Guds telt er hos menneskene, . . . og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer.» – Åpenbaringen 21:3, 4.

Hvem vil få leve i paradiset?

HVA FOLK SIER

Mange religioner lærer at det bare er gode mennesker som vil få leve i paradiset. Men meningene er delte om hva det vil si å være «god». Noen mener at det er nok å delta i visse religiøse seremonier og framsi formelle bønner.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen lærer at «de rettferdige» skal leve i paradiset. Men hvem er rettferdig i Guds øyne? Ikke de som følger religiøse ritualer samtidig som de ignorerer Guds vilje. Bibelen sier: «Har Jehova like stort behag i brennofre og slaktofre som i at en adlyder Jehovas røst? Se, å adlyde er bedre enn slaktoffer.» (1. Samuelsbok 15:22) «De rettferdige», som får leve evig i paradiset, er, for å si det enkelt, de som adlyder Guds bud, som vi finner i Bibelen.

HVA DU KAN GJØRE

Det å adlyde Guds bud innebærer mer enn å delta i religiøse seremonier. Ved den måten du oppfører deg på hver dag, kan du enten behage eller mishage Gud. Du kan lære å behage Gud ved nøye å undersøke Bibelen. Og det er ikke vanskelig å behage ham. Bibelen sier: «Hans bud er ikke byrdefulle.» (1. Johannes 5:3) Gud har et sterkt ønske om å lønne dem som holder hans bud, ved å la dem få komme inn i paradiset.

«De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» – Salme 37:29.