Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA BIBELEN SIER

Jorden

Jorden

Hva er Guds hensikt med jorden?

«Dette er hva Jehova har sagt, . . . han som formet jorden, . . . som ikke skapte den forgjeves, men formet den til å være bebodd.» – Jesaja 45:18.

HVA FOLK SIER

Mange mener at jorden ble til ved en prosess som ikke var viljestyrt. Noen religioner lærer at jorden er et sted der Gud i en periode prøver menneskene for å finne ut om han skal belønne dem med liv i himmelen eller dømme dem til å bli pint i et brennende helvete.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen sier at ‘Gud skapte himlene og jorden’. (1. Mosebok 1:1) Han sa til det første menneskepar: «Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden og legg den under dere, og rå over . . . hver levende skapning som beveger seg på jorden.» (1. Mosebok 1:28) Døden ble bare nevnt i forbindelse med ulydighet. (1. Mosebok 2:17) Det var altså Guds hensikt at jorden skulle være et evig hjem for menneskeheten. Den skulle fylles med mennesker som var lydige mot Gud, og som skulle ta vare på den og leve evig på den.

 Kommer jorden til å bli ødelagt?

«Han har grunnlagt jorden på dens grunnfestede steder; den skal ikke bli brakt til å vakle, ikke til uavgrenset tid, eller til evig tid.» – Salme 104:5.

HVA FOLK SIER

Vitenskapsfolk har tegnet ulike scenarioer der jorden risikerer å bli ødelagt eller bli gjort ubeboelig. Noen ganger blir disse kalt eksistensielle risikoer. De kan innbefatte naturkatastrofer – for eksempel kollisjon mellom jorden og en asteroide eller en komet, supervulkaner, solens død og global oppvarming – og menneskeskapte katastrofer – for eksempel atomkrig og bioterrorisme.

HVA BIBELEN SIER

Gud har ikke endret sin hensikt med jorden. Guds Ord slår fast: «Jorden står . . . for evig.» (Forkynneren 1:4, fotnoten) Men ikke nok med det – jorden skal være bebodd for all framtid: «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» – Salme 37:29.

SPILLER DET NOEN ROLLE?

Noen som tror at jorden en dag skal bli ødelagt, har som følge av det plyndret den for dens dyrebare ressurser. Andre har mistet troen på framtiden og lever bare for dagen i dag. Det igjen kan føre til et liv med lite mål og mening. Hvis vi på den annen side tror at vi kan leve evig på jorden, er det mer sannsynlig at vi vil treffe valg som vil være bra for oss og familien vår – selv i en fjern framtid.

Kommer alle til himmelen til slutt?

«Himlene tilhører Jehova, men jorden har han gitt til menneskesønnene.» – Salme 115:16.

HVA FOLK SIER

Mange tror at alle gode mennesker kommer til himmelen.

HVA BIBELEN SIER

Himmelen tilhører Gud, men jorden har han gitt menneskene. Bibelen taler om «den kommende bebodde jord». (Hebreerne 2:5) Jesus var det første mennesket som steg opp til himmelen, og Bibelen viser at noen få andre er valgt ut til å være i himmelen i en bestemt hensikt. Der skal de «herske som konger over jorden» sammen med Jesus. – Åpenbaringen 5:9, 10; Lukas 12:32; Johannes 3:13.

SPILLER DET NOEN ROLLE?

Troen på at alle gode mennesker kommer til himmelen, er ikke forenelig med det Bibelen egentlig lærer. Hvis det var slik at Gud skulle ta alle gode mennesker opp til himmelen, ville det bety at han ikke klarte å gjennomføre sin opprinnelige hensikt med jorden, og at hans løfter om evig liv på jorden ikke er sanne. Men Guds Ord lover: «Sett ditt håp til Jehova og hold deg til hans vei, og han skal opphøye deg til å ta jorden i eie.» – Salme 37:34.