Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA

Innstillingen har mye å si!

Innstillingen har mye å si!

Hva tror du har mest å si for om man kan være lykkelig?

 • Omstendigheter

 • Gener

 • Innstilling

NOEN ville sagt «omstendigheter». De sier kanskje: Jeg ville ha vært lykkelig hvis jeg ...

 • hadde mer penger

 • var lykkelig gift

 • hadde bedre helse

Sannheten er at innstillingen ofte har mer å si for lykken enn omstendighetene og genene. Og det er bra. Hvorfor? Fordi innstillingen din er noe du kan ha kontroll over, i motsetning til omstendighetene og genene, som du har liten eller ingen kontroll over.

«GOD HELSE»

Et bibelsk ordspråk lyder: «Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på kroppen.» (Ordspråkene 17:22, NO 2011) Med andre ord: Innstillingen vår har mye å si! Den kan avgjøre om du når et mål eller gir opp, eller om en tragedie får fram det beste eller det verste i deg.

Noen er kanskje skeptiske til dette. Det kan være at de tenker:

 • Hvorfor skulle jeg skjule problemene mine bak en optimistisk maske?

 • Uansett hvor positivt jeg tenker, kommer ikke det til å forandre situasjonen min.

 • Jeg vil heller være realistisk enn å gå rundt og drømme.

Dette kan virke fornuftig nok. Men en positiv innstilling har mange fordeler. Vi kan illustrere det med noen tenkte situasjoner.

 Alex og Bent jobber begge hardt med hvert sitt prosjekt i et firma. Etter at sjefen har analysert arbeidet deres, påpeker han noen feil ved hvert av prosjektene.

 • Alex: «Jeg har lagt så mye tid og krefter ned i dette prosjektet, og likevel ble det feil! Jeg kommer aldri til å klare denne jobben. Uansett hvor hardt jeg prøver, blir det aldri bra nok. Hva er vitsen?»

 • Bent: «Sjefen min trakk fram sider ved arbeidet mitt som han likte, men jeg hadde gjort noen grunnleggende feil. Jeg lærte viktige ting som vil hjelpe meg til å gjøre det bedre neste gang.»

HVA MENER DU?

 • Hvem er den beste arbeideren om seks måneder – Alex eller Bent?

 • Hvis du var sjef, hvem av disse to ville du ha ansatt?

 • Hvem av dem ligner du på når du opplever skuffelser?

Andrea og Britt føler seg av og til ensomme. De takler situasjonen forskjellig.

 • Andrea fokuserer mest på seg selv. Hun gjør ikke noe for andre uten at de gjør noe for henne først. Hun tenker: Hvorfor skulle jeg kaste bort tiden på folk som ikke gjør noe for meg?

 • Britt går inn for å være vennlig og å gjøre ting for andre, enten de er takknemlige for det eller ikke. Hun følger den gylne regel – hun behandler andre slik hun selv vil bli behandlet. (Lukas 6:31) For Britt er det å gjøre godt mot andre belønning god nok.

HVA MENER DU?

 • Hvem av disse to ville du helst hatt som venn?

 • Hvem av dem tror du har det beste forholdet til andre?

 • Hvis du av og til føler deg ensom, reagerer du som Andrea eller som Britt?

Du kjenner sikkert noen som passer til beskrivelsen av Bent og Britt. Eller kanskje du føler at du ligner litt på dem. I så fall forstår du sikkert at innstillingen din kan ha mye å si for deg. Men hva om du er mer lik Alex eller Andrea? Tenk over tre bibelske råd som kan hjelpe deg til å få et mer positivt syn på livets utfordringer.

 1 UNNGÅ PESSIMISME

BIBELEN SIER: «Har du vist deg motløs på trengselens dag? Din kraft vil være begrenset.» – Ordspråkene 24:10.

HVA DET BETYR: Pessimisme vil tappe deg for de kreftene du trenger for å forbedre situasjonen din eller takle den.

EKSEMPEL: Juliza hadde en ulykkelig barndom. Faren var alkoholiker, og familien var fattig. De flyttet fra det ene stedet til det andre. Først så Juliza pessimistisk på sin lodd i livet. Men det forandret seg. Hva var det som hjalp henne? Juliza sier: «Allerede før foreldrene mine hadde ordnet opp i problemene sine, hjalp Bibelen meg til å se lysere på livet. Og til dags dato har Bibelen hjulpet meg til å la være å grave meg ned i negative tanker. Når noen oppfører seg på en måte jeg ikke liker, prøver jeg å forstå hvorfor de er sånn.»

Som Juliza oppdaget, er Bibelen en bok som inneholder nyttige prinsipper. De rådene den gir, kan hjelpe deg til å mestre vanskelige omstendigheter. Efeserne 4:23 sier for eksempel: «Dere skal bli gjort nye i deres sinns drivkraft.»

Som dette verset viser, er det mulig å forandre innstilling. Du kan bli ‘gjort ny’ i din måte å tenke på. Men dette er en vedvarende prosess.

2 FOKUSER PÅ DET POSITIVE

BIBELEN SIER: «Alle den nødstiltes dager er onde; men den som er vel til mote i hjertet, har bestandig fest.» – Ordspråkene 15:15.

HVA DET BETYR: Hvis du har et negativt syn på alt, vil alle dager føles «onde», eller triste. Men hvis du fokuserer på det positive, blir du «vel til mote i hjertet» og glad. Valget er ditt.

EKSEMPEL: Etter mange hjernesvulstoperasjoner fikk Yanko nedsatt bevegelses- og taleevne. Han følte at dette ville spolere framtidsplanene hans, og han var deprimert i flere år. Så forandret han seg. Hvordan? «Istedenfor å fokusere på begrensningene mine lærte jeg å tenke på oppmuntrende ting», sier han.

En måte Yanko gjør dette på, er å lese i Bibelen. «Det hjelper meg til å tenke positivt», sier han. «Jeg har ikke helt gitt opp de langsiktige målene mine, men jeg fokuserer på mindre mål som er innenfor rekkevidde. Når de deprimerende tankene kommer snikende, tenker jeg heller på alle de grunnene jeg har til å være lykkelig.»

Du kan i likhet med Yanko ta et oppgjør med pessimistiske tanker og erstatte dem med noe positivt. Hvis du sliter med vanskelige omstendigheter, kanskje et slikt helseproblem som Yanko har, kan du spørre deg selv: Er situasjonen virkelig håpløs? Eller er dette bare en hindring på veien? Lær deg å styre unna negative tanker ved å konsentrere deg om noe konstruktivt.

 3 GJØR TING FOR ANDRE

BIBELEN SIER: «Det er større lykke ved å gi enn ved å få.» – Apostlenes gjerninger 20:35.

HVA DET BETYR: Å gi uselvisk gir en indre glede. Hvorfor? Fordi vi ble skapt til å gjøre mer enn bare å være opptatt av oss selv. (Filipperne 2:3, 4; 1. Johannes 4:11) Det at vi får oppleve gleden ved å gi, kan gjøre det lettere for oss å utholde vanskelige omstendigheter i livet.

EKSEMPEL: Josué har ryggmargsbrokk, en alvorlig defekt i ryggraden. Han har ofte store smerter. Men Josué lever et meningsfylt liv ved å hjelpe andre. Han sier: «Istedenfor å si ‘det kan jeg ikke’ tenker jeg heller på hvordan jeg kan hjelpe andre med praktiske ting. Jeg ser etter måter å gjøre ting for andre på, og det gir meg glede i livet.»

HVA DU KAN GJØRE

Se etter muligheter til å være selvoppofrende. Kan du for eksempel lage middag til en syk nabo? Kjenner du noen eldre som trenger hjelp med noe i huset eller i hagen?

Arbeid med innstillingen din akkurat som du ville arbeide for å ta vare på en hage. «Luk bort» skadelig ugress som pessimisme og negative tanker. «Så» realistisk optimisme, og vær flink til å «gjødsle» livet ditt med positive ting. Da vil du høste gode følelser som beriker livet ditt, og du får bekreftet at innstillingen din har mye å si!

Noen unngår visse typer mat av helsemessige årsaker. Du kan gjøre det samme når det gjelder negative tanker