Hopp til innhold

Bor Gud på et bestemt sted?

Bibelens svar

Ja. Gud bor på et bestemt sted – i himmelen. Tenk over disse versene fra Bibelen:

Kong Salomo sa i en bønn: «Måtte du da høre det fra himlene, ditt grunnfestede bosted.» – 1. Kongebok 8:43.

Jesus Kristus lærte sine disipler å rette sine bønner til sin «Far i himlene». – Matteus 6:9.

Etter at Jesus var blitt oppreist fra de døde, gikk han «inn i selve himmelen, for nå å tre fram for Guds person». – Hebreerne 9:24.

Disse versene viser tydelig at Jehova Gud er en virkelig person, og at han ikke bor overalt, men bare i himmelen.