Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hva vet du om Jehovas vitner?

Hva vet du om Jehovas vitner?

Du ser oss når vi er ute og forkynner. Du har kanskje lest om oss i avisen eller hørt ting om oss av andre. Men hvor mye vet du egentlig om Jehovas vitner?

TEST DINE KUNNSKAPER

Kryss av for riktig eller galt.

RIKTIG GALT

 1. Jehovas vitner er kristne.

 2. Jehovas vitner er kreasjonister.

 3. Jehovas vitner tar ikke imot medisinsk behandling.

 4. Jehovas vitner godtar hele Bibelen.

 5. Jehovas vitner bruker bare sin egen bibeloversettelse.

 6. Jehovas vitner har forandret Bibelen sin etter det de tror.

 7. Jehovas vitner er ikke samfunnsengasjerte.

 8. Jehovas vitner ser ned på dem som har en annen religion.

Svarene står på de neste sidene.

 1. 1 RIKTIG. Vi prøver å holde oss nøye til Jesu Kristi lære og etterligne hans måte å leve på. (1. Peter 2:21) Men det er flere ting som skiller oss fra andre kristne trossamfunn. Vi har for eksempel sett at Bibelen lærer at Jesus er Guds Sønn, ikke en del av en treenighet. (Markus 12:29) Vi tror ikke at sjelen er udødelig, eller at det er noe grunnlag i Bibelen for å si at Gud piner mennesker i et brennende helvete. Vi tror heller ikke at de som tar ledelsen i religiøs virksomhet, skal ha titler som hever dem over andre. – Forkynneren 9:5; Esekiel 18:4; Matteus 23:8–10.

 2. 2 GALT. Vi tror at Gud har skapt alt. Men vi er ikke enig i det mange kreasjonister tror. Hvorfor ikke? Fordi mye av det kreasjonistene tror, ikke stemmer med Bibelen. Noen sier for eksempel at de seks skapelsesdagene var bokstavelige 24-timers dager. Men ordet «dag» i Bibelen kan sikte til en lang tidsperiode. (1. Mosebok 2:4; Salme 90:4) Noen kreasjonister mener også at jorden bare er noen få tusen år gammel. Men Bibelen viser at jorden og universet fantes lenge før de seks skapelsesdagene. 1– 1. Mosebok 1:1.

 3. 3 GALT. Vi tar imot medisinsk behandling. Noen av oss er leger, akkurat som Lukas, en kristen i det første århundre. (Kolosserne 4:14) Men vi avviser medisinsk behandling som er i strid med bibelske prinsipper. Vi tar for eksempel ikke imot blodoverføring, for Bibelen inneholder forbud mot å føre blod inn i kroppen. – Apostlenes gjerninger 15:20, 28, 29.

  Likevel ønsker vi best mulig medisinsk behandling for oss selv og familien vår. Blodbesparende behandlingsmetoder som er utviklet med tanke på pasienter som er Jehovas vitner, blir også brukt for å hjelpe andre pasienter. I mange land kan nå hvem som helst velge blodløs behandling og dermed slippe risikoen for blodbårne sykdommer, immunreaksjoner og menneskelig svikt.

 4. 4 RIKTIG. Vi tror at hele Bibelen er «inspirert av Gud og nyttig». (2. Timoteus 3:16) Det gjelder både Det gamle testamente og Det nye testamente, som vi pleier å kalle De hebraiske skrifter og De kristne greske skrifter. Det gjør vi for å unngå å gi inntrykk av at noen deler av Bibelen er avleggs eller mindre viktige.

 5. 5 GALT. Vi bruker mange oversettelser i vårt studium av Bibelen. Men vi setter spesielt stor pris på Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter (som finnes på mange språk) fordi den bruker Guds navn og er nøyaktig og lett å forstå. Bare tenk på bruken av Guds navn, Jehova. I innledningen til én bibeloversettelse er det en liste med navnene på 79 personer som på en eller annen måte har bidratt til oversettelsen, men den samme oversettelsen nevner ikke navnet på Forfatteren – Jehova Gud! Ny verden-oversettelsen, derimot, gjeninnfører Guds navn de flere tusen gangene det forekommer i grunnteksten. 2

 6. 6 GALT. Når vi har blitt klar over at det vi har trodd, ikke har stemt helt med Bibelen, er det forståelsen vår vi har justert. I mange år før vi begynte å utgi den engelske utgaven av Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter i 1950, brukte vi de oversettelsene som var tilgjengelige, og bygget vår tro på det som stod i dem.

 7. 7 GALT. Den tjenesten vi utfører, har hjulpet mange i samfunnet. Mange har fått hjelp til å klare å overvinne skadelige vaner, som narkotika- og alkoholmisbruk. Våre lese- og skrivekurs mange steder i verden er noe som mange tusen har hatt nytte av. Vi hjelper ofte til etter katastrofer ved å gi praktisk hjelp til både Jehovas vitner og andre. Vi forsøker også å gi den følelsesmessige og åndelige støtten som ofrene har stort behov for. 3

 8. 8 GALT. Vi følger Bibelens råd om å ‘respektere alle’ – uansett hvilke religiøse oppfatninger de har. (1. Peter 2:17, Today’s English Version) I noen land er det for eksempel flere hundre tusen Jehovas vitner. Likevel prøver vi ikke å påvirke politikere eller lovgivere til å forby eller legge restriksjoner på virksomheten til andre religiøse grupper. Vi kjemper heller ikke for å få vedtatt lover som ville tvinge vår moralske og religiøse overbevisning på andre i samfunnet. Vi viser isteden andre den samme toleransen som vi setter pris på at de viser oss. – Matteus 7:12.

Denne artikkelen er basert på informasjon fra vårt offisielle nettsted, jw.org. Du kan få vite mer ved å se under OM OSS > OFTE STILTE SPØRSMÅL.

^ 1. Derfor har vi – i motsetning til noen kreasjonister – ingen innvendinger mot pålitelig vitenskapelig forskning som viser at jorden kan være milliarder av år gammel.

^ 2. Noe annet som er helt spesielt med Ny verden-oversettelsen, er at hvem som helst kan få den gratis. Som følge av det kan millioner av mennesker lese Bibelen på sitt eget morsmål. Ny verden-oversettelsen er nå tilgjengelig på cirka 130 språk. Du kan også lese den på nett, på jw.org.

^ 3. Bidrag som kommer inn, brukes blant annet til å hjelpe katastrofeofre. (Apostlenes gjerninger 11:27–30) Siden arbeidet utføres av ulønnede frivillige, går de midlene som er satt av, til selve hjelpearbeidet, ikke til lønninger.