Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK 19

‘Waar de rivier komt zal alles leven’

‘Waar de rivier komt zal alles leven’

EZECHIËL 47:9

FOCUS: De vervulling van het visioen van een rivier die uit de tempel stroomt — vroeger, nu en in de toekomst

1, 2. Wat ziet Ezechiël volgens Ezechiël 47:1-12? (Zie beginplaatje.)

EZECHIËL ziet in het tempelvisioen nog iets bijzonders: uit het heiligdom stroomt water! Stel je eens voor hoe hij de loop van dat kristalheldere water volgt. (Lees Ezechiël 47:1-12.) Het sijpelt onder de drempel van het heiligdom door en komt dan bij de oostelijke poort uit het tempelcomplex tevoorschijn. De engel neemt Ezechiël mee, weg van de tempel, en meet onderweg de afstand. Hij laat Ezechiël geregeld door het water gaan en de profeet merkt dat het snel dieper wordt. Al snel wordt het een rivier die hij alleen zwemmend zou kunnen oversteken!

2 Ezechiël krijgt te horen dat de rivier naar de Dode Zee stroomt. Overal waar het rivierwater komt wordt het zoute, levenloze water genezen, waardoor het gaat wemelen van de vissen. Langs de oevers van de rivier ziet hij allerlei bomen. Elke maand leveren ze een nieuwe oogst op van voedzame vruchten, en ze hebben bladeren die genezend werken. Dit visioen zal Ezechiël een gevoel van rust en hoop hebben gegeven. Maar wat betekende dit deel van het tempelvisioen voor hem en zijn medeballingen? En wat betekent het voor ons in deze tijd?

Wat betekende de rivier voor de ballingen?

3. Waarom zullen de Joden Ezechiëls visioen van de rivier niet letterlijk hebben opgevat?

3 De Joden uit de oudheid zullen de rivier uit het visioen niet letterlijk hebben opgevat. Waarschijnlijk deed dit Bijbelgedeelte hen denken aan een andere geïnspireerde herstellingsprofetie die misschien ruim twee eeuwen daarvoor door de profeet Joël werd opgeschreven. (Lees Joël 3:18.) Wanneer de ballingen Joëls geïnspireerde woorden lazen, verwachtten ze niet dat de bergen letterlijk zouden ‘druipen van zoete wijn’ of dat de heuvels zouden ‘vloeien van melk’. Ook verwachtten ze niet dat er een bron zou ontspringen ‘uit het huis van Jehovah’. Zo zullen de ballingen waarschijnlijk begrepen hebben dat de boodschap van Ezechiëls visioen niet over een letterlijke rivier ging. * Welke boodschap bracht Jehovah dus over? De Bijbel helpt ons om de betekenis van bepaalde delen van dit visioen te begrijpen. Maar we gaan nu vooral bespreken welke drie duidelijke, liefdevolle verzekeringen we kunnen halen uit dit profetische gedeelte.

4. (a) Welke zegeningen van Jehovah zullen de Joden verwacht hebben naar aanleiding van de rivier uit Ezechiëls visioen? (b) Wat beelden rivieren en water in de Bijbel vaak af, en waarvan verzekert dat ons? (Zie het kader ‘Rivieren vol zegeningen van Jehovah’.)

4 Een rivier vol zegeningen. In de Bijbel worden rivieren en water vaak gebruikt als afbeelding van de stroom van Jehovah’s levengevende zegeningen. Ezechiël zag zo’n rivier uit de tempel komen, dus Gods volk zal verwacht hebben dat Jehovah’s levengevende geestelijke zegeningen naar hen zouden stromen zolang ze vasthielden aan de zuivere aanbidding. Om wat voor zegeningen zou het gaan? Ze zouden opnieuw geestelijk onderwijs krijgen van de priesters. Er zouden in de tempel weer slachtoffers gebracht worden, wat hun ervan verzekerde dat hun zonden verzoend zouden worden (Ezech. 44:15, 23; 45:17). Ze zouden weer rein zijn, alsof ze gewassen waren in het zuivere water dat uit de tempel stroomde.

5. Hoe bleek uit het visioen dat er altijd genoeg zegeningen voor iedereen zouden zijn?

5 Zouden er altijd genoeg zegeningen voor iedereen zijn? Het visioen laat zien dat ze zich daar geen zorgen over hoefden te maken: over een afstand van twee kilometer groeide het water uit van een stroompje tot een rivier! (Ezech. 47:3-5) Wanneer de bevolking in het herstelde land in aantal toenam, zouden Jehovah’s zegeningen gelijke tred houden met die groei. De rivier stond symbool voor overvloed!

6. (a) Welke geruststellende belofte brengt de profetie over? (b) Welke waarschuwing bevat het visioen? (Zie de voetnoot.)

6 Levengevend water. In Ezechiëls visioen stroomde de rivier in de Dode Zee, waardoor een groot deel daarvan tot leven kwam. Het water ging wemelen van de vissen. De variëteit aan vissen was te vergelijken met die in de Grote Zee (de Middellandse Zee). In het gebied tussen twee steden aan de oever van de Dode Zee die kennelijk een heel eind uit elkaar lagen, was zelfs een bloeiende visserij. De engel zei: ‘Waar de rivier komt zal alles leven.’ Maar betekende dat dat het water uit Jehovah’s huis elk deel van de Dode Zee bereikte? Nee. De engel legde uit dat er moerassen en poelen zouden zijn die buiten het bereik van het levengevende water zouden blijven. Die plaatsen werden ‘prijsgegeven aan het zout’ (Ezech. 47:8-11). * De profetie bracht dus de geruststellende belofte over dat de zuivere aanbidding het volk opnieuw tot leven zou brengen en zou laten floreren. Maar er was ook een waarschuwing: niet iedereen zou Jehovah’s zegeningen aanvaarden en niet iedereen zou gezond worden gemaakt.

7. Waarvan verzekerde de aanwezigheid van de bomen de ballingen?

7 Bomen voor voedsel en genezing. Hoe zit het met de bomen langs de oevers van de rivier? Ze maken het beeld nog fraaier, maar ze voegen ook iets toe aan de betekenis. Voor Ezechiël en de andere Joden zal het een mooie gedachte zijn geweest: elke maand zouden die bomen een nieuwe oogst van heerlijke vruchten opleveren! De aanwezigheid van de bomen vormde nog een verzekering dat Jehovah hun geestelijk voedsel zou geven. Merk ook op dat de bladeren van die bomen ‘tot genezing zouden dienen’ (Ezech. 47:12). Jehovah wist dat de teruggekeerde ballingen vooral geestelijke genezing nodig zouden hebben, en dat was precies wat hij beloofde. Hoe hij daarin zou voorzien wordt in andere herstellingsprofetieën besproken, zoals in hoofdstuk 9 van dit boek staat.

8. Waaruit blijkt dat er een grotere vervulling van Ezechiëls visioen zou zijn?

8 Maar zoals ook in hoofdstuk 9 besproken wordt, maakten de teruggekeerde ballingen maar een beperkte vervulling van die profetieën mee. Dat kwam door het volk zelf. Hoe kon Jehovah hen volledig zegenen als ze steeds terugvielen in hun oude gewoonten, ongehoorzaam waren en de zuivere aanbidding verwaarloosden? Trouwe Joden waren gekwetst en teleurgesteld door het gedrag van hun volksgenoten. Maar ze wisten dat Jehovah’s beloften altijd uitkomen. (Lees Jozua 23:14.) Op een dag zou er een grotere vervulling van Ezechiëls visioen zijn. Maar wanneer?

De rivier stroomt nu!

9. Wanneer heeft Ezechiëls tempelvisioen een grotere vervulling?

9 Zoals we in hoofdstuk 14 van dit boek hebben gezien, heeft Ezechiëls tempelvisioen een grotere vervulling ‘aan het einde van de dagen’, de tijd waarin de zuivere aanbidding wordt verhoogd als nooit tevoren (Jes. 2:2). Hoe wordt dat deel van Ezechiëls visioen op dit moment vervuld?

10, 11. (a) Welke zegeningen stromen nu als een rivier voor ons? (b) Hoe hebben de zegeningen van Jehovah gelijke tred gehouden met de toenemende behoeften?

10 Een rivier van zegeningen. Aan welke zegeningen in deze tijd doet het water dat uit Jehovah’s huis stroomt ons denken? Aan alles wat bijdraagt aan onze geestelijke gezondheid. In de eerste plaats is dat de reinigende kracht van Christus’ loskoopoffer, dat de vergeving van onze zonden mogelijk maakt. Ook de zuivere waarheden uit Gods Woord worden vergeleken met levengevend, reinigend water (Ef. 5:25-27). Hoe stromen zulke zegeningen in deze tijd?

11 In 1919 waren er maar een paar duizend aanbidders van Jehovah en ze vonden het geweldig dat ze het geestelijke voedsel kregen dat ze nodig hadden. In de jaren die volgden, bleef hun aantal groeien. Nu zijn er meer dan acht miljoen aanbidders van Jehovah. Is de toestroom van het zuivere waarheidswater in dezelfde mate gegroeid? Ja! We hebben een bijna overweldigende aanvoer van geestelijke waarheden. De afgelopen eeuw zijn er letterlijk miljarden bijbels, boeken, tijdschriften, brochures en traktaten naar Gods volk gestroomd. Net als de rivier die Ezechiël in het visioen zag, is de stroom van zuivere waarheden snel gegroeid om te voldoen aan de toenemende behoeften van geestelijk dorstige personen over de hele wereld. Bijbelse publicaties zijn al heel lang beschikbaar in gedrukte vorm. En via de website jw.org is zulk materiaal nu digitaal beschikbaar in ruim 900 talen! Welke invloed heeft zulk waarheidswater op oprechte personen?

12. (a) Wat doet de waarheidsboodschap met oprechte mensen? (b) Welke waarschuwing bevat het visioen voor ons? (Zie ook de voetnoot.)

12 Levengevend water. Ezechiël kreeg te horen: ‘Waar de rivier komt zal alles leven.’ Denk maar aan de waarheidsboodschap die stroomt naar iedereen die in ons herstelde geestelijke land komt. Dankzij de Bijbelse waarheid hebben miljoenen mensen met een oprecht hart leven en geestelijke gezondheid gekregen. Maar het visioen bevat ook een waarschuwing: niet iedereen blijft openstaan voor de waarheid. Er zijn personen die te vergelijken zijn met de poelen en moerassen in de Dode Zee uit Ezechiëls visioen. Zulke personen reageren niet langer positief en houden ermee op de waarheid te aanvaarden en toe te passen. * Mag dat nooit voor ons gelden! (Lees Deuteronomium 10:16-18.)

13. Welke lessen bevatten de bomen voor ons?

13 Bomen voor voedsel en genezing. Welke aanmoedigende lessen bevatten de bomen langs de rivier voor ons? Bedenk dat die bomen elke maand een nieuwe oogst van heerlijke vruchten voortbrachten en dat de bladeren genezend werkten (Ezech. 47:12). Ze herinneren ons eraan dat we de God dienen die ons volop voedsel geeft en ons in het belangrijkste opzicht geneest, namelijk geestelijk. Deze wereld is geestelijk ziek en uitgehongerd. Maar denk eens aan wat Jehovah geeft. Hoe voel je je na het lezen van een artikel in een van onze tijdschriften, na het kijken naar een maandprogramma van JW Broadcasting of een video, of na afloop van een congres? Voel je je dan niet gezegend met zulk mooi geestelijk voedsel? We worden echt verwend (Jes. 65:13, 14). Is dat voedsel goed voor onze geestelijke gezondheid? De goede raad die we krijgen is gebaseerd op Gods Woord en helpt ons te vechten tegen geestelijke vijanden als immoraliteit, hebzucht en ongeloof. Jehovah heeft ook een regeling ingesteld om christenen te helpen die geestelijk ziek zijn als gevolg van een ernstige zonde. (Lees Jakobus 5:14.) Zoals Ezechiëls visioen van de bomen laat zien, worden we echt gezegend.

14, 15. (a) Wat kunnen we leren van de poelen en moerassen die niet genezen worden? (b) Wat hebben wij in deze tijd aan de rivier uit Ezechiëls visioen?

14 Maar we kunnen ook iets leren van de poelen en moerassen die niet genezen worden. We zouden nooit Jehovah’s zegeningen willen weigeren. Het zou verschrikkelijk zijn als we, zoals veel mensen in deze zieke wereld, niet genezen zouden worden (Matth. 13:15). We genieten juist volop van de rivier van zegeningen. Als we met volle teugen drinken van het zuivere waarheidswater uit Gods Woord, als we zulke waarheden in de prediking met anderen delen en als we liefdevolle raad, troost en hulp krijgen van ouderlingen die door de getrouwe slaaf zijn opgeleid, denken we misschien aan de rivier uit Ezechiëls visioen. Die rivier brengt overal leven en genezing!

15 Maar hoe zit het met de toekomstige vervulling van dit visioen? Zoals we zullen zien, zal de rivier pas de grootste zegeningen brengen in het paradijs.

Wat het visioen zal betekenen in het paradijs

16, 17. (a) In welk opzicht zal het levenswater in het paradijs meer bereiken? (b) Wat zal de rivier in het paradijs voor ons betekenen?

16 Zie jij jezelf al in het paradijs samen met vrienden en familie van het echte leven genieten? Door de rivier uit Ezechiëls visioen te bestuderen, kun je dat beeld nog levendiger maken. Daarvoor gaan we nog eens stilstaan bij de drie duidelijke aspecten van het visioen waaruit Jehovah’s liefde blijkt.

17 Een rivier vol zegeningen. De symbolische rivier zal in het paradijs in een bepaald opzicht veel meer bereiken, want de voordelen zullen niet alleen geestelijk maar ook letterlijk zijn. Tijdens Jezus’ duizendjarige regering zal Gods Koninkrijk trouwe personen helpen om in nog veel meer opzichten voordeel te trekken van de losprijs. Geleidelijk zullen ze volmaakt worden! Geen ziekten, artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen en zorgverzekeringen meer! Het levenswater zal naar de miljoenen overlevenden van Armageddon stromen — ‘een grote menigte’ die uit ‘de grote verdrukking’ zal komen (Openb. 7:9, 14). Maar die eerste zegeningen, hoe indrukwekkend ook, zullen maar een stroompje zijn vergeleken met wat later komt. Zoals Ezechiëls visioen laat zien, zal de rivier groter worden om aan grotere behoeften te voldoen.

In het paradijs zal iedereen jong en gezond zijn dankzij de rivier van zegeningen (Zie alinea 17)

18. In welk opzicht zal de ‘rivier van levengevend water’ tijdens de duizend jaar een machtige stroom worden?

18 Levengevend water. Tijdens de duizend jaar zal de ‘rivier van levengevend water’ echt een machtige stroom worden (Openb. 22:1). Talloze miljoenen, zelfs miljarden, zullen uit de dood worden opgewekt en de mogelijkheid krijgen eeuwig in het paradijs te leven! Jehovah’s zegeningen via het Koninkrijk zullen onder andere betekenen dat enorme aantallen mensen die lang machteloos in het stof van de aarde hebben gelegen, tot leven komen (Jes. 26:19). Maar zal iedereen die een opstanding krijgt eeuwig blijven leven?

19. (a) Wat wijst erop dat er in het paradijs nieuw waarheidswater beschikbaar zal komen? (b) In welk opzicht zullen sommigen in de toekomst worden ‘prijsgegeven aan het zout’?

19 Iedereen zal een keus moeten maken. Er zullen dan nieuwe boekrollen worden geopend. Het verfrissende water van Jehovah zal dus nieuwe waarheden en nieuw geestelijk onderwijs omvatten. Vind je dat geen geweldig vooruitzicht? Toch zullen er mensen zijn die deze zegen weigeren en ervoor kiezen Jehovah niet te gehoorzamen. Sommigen zullen tijdens de duizend jaar misschien in opstand komen, maar het zal ze niet worden toegestaan de vrede in het paradijs te verstoren (Jes. 65:20). Misschien doet dat ons denken aan de poelen en moerassen uit Ezechiëls visioen die onvruchtbaar blijven, ‘prijsgegeven aan het zout’. Wat onverstandig om koppig te weigeren van het kostbare levenswater te drinken! Na de duizend jaar zal een groep opstandelingen Satans kant kiezen. Iedereen die Jehovah’s rechtvaardige bestuur afwijst wacht hetzelfde einde: de eeuwige dood (Openb. 20:7-12).

20. Aan welke regeling tijdens de duizend jaar doen de bomen die Ezechiël zag ons denken?

20 Bomen voor voedsel en genezing. Jehovah wil graag dat iedereen eeuwig leven krijgt. Om ons te helpen die geweldige gelegenheid aan te grijpen, zal hij opnieuw zorgen voor een regeling die te vergelijken is met de bomen die Ezechiël zag. Maar in het paradijs zullen de voordelen zowel letterlijk als geestelijk zijn. Tijdens de duizend jaar zullen Jezus Christus en de 144.000 in de hemel als koningen regeren. Als priesterklasse zullen de 144.000 de voordelen van Christus’ loskoopoffer gebruiken om trouwe personen tot volmaaktheid te brengen (Openb. 20:6). Ezechiëls visioen van de bomen die voedzame vruchten en genezende bladeren voortbrengen, heeft een parallel in een prachtige profetische passage van de apostel Johannes. (Lees Openbaring 22:1, 2.) De bladeren van de bomen die Johannes zag zijn ‘voor de genezing van de volken’. Talloze miljoenen trouwe personen zullen voordeel trekken van de diensten van de 144.000 als priesterklasse.

21. Wat doet het met jou als je nadenkt over de rivier uit het visioen, en wat gaan we in het volgende hoofdstuk bespreken? (Zie het kader ‘Een stroompje wordt een rivier!’)

21 Als je nadenkt over de rivier uit Ezechiëls visioen, geeft dat je dan geen rust en hoop? Wat een geweldige tijd ligt er vóór ons! En denk hier eens aan: Jehovah heeft duizenden jaren geleden die profetieën laten opschrijven zodat we ons een voorstelling kunnen maken van hoe het paradijs zal zijn. Hij wil heel graag dat we de grotere vervulling ervan meemaken. Zul jij er zijn? Misschien vraag je je af of er voor jou echt plaats is in het paradijs. Daarvan verzekert het laatste deel van Ezechiëls profetie ons.

^ ¶3 De ballingen die nog wisten hoe het landschap in Israël eruitzag, zullen geweten hebben dat dit geen letterlijke rivier kon zijn, want de rivier stroomde vanuit de tempel op een heel hoge berg die niet bestond op de beschreven locatie. Bovendien lijkt het visioen te zeggen dat de rivier rechtstreeks en ongehinderd naar de Dode Zee stroomde, wat geografisch niet mogelijk was.

^ ¶6 Sommige commentators zien dit als een positief beeld omdat het oogsten van zout als bewaarmiddel al heel lang een winstgevende bedrijfstak is in de omgeving van de Dode Zee. Maar het verslag zegt duidelijk dat die moerassen en poelen ‘niet gezond zullen worden gemaakt’. Ze blijven levenloos en ongezond omdat het levengevende water uit Jehovah’s huis hen niet bereikt. Blijkbaar heeft het zout in de moerassen en poelen in dit geval dus een negatieve betekenis (Ps. 107:33, 34; Jer. 17:6).

^ ¶12 Dit is te vergelijken met Jezus’ illustratie van het sleepnet. Er worden veel vissen in het net gevangen, maar het blijken niet allemaal ‘goede vissen’ te zijn. De ongeschikte vissen moeten weggegooid worden. Jezus waarschuwde hiermee dat een behoorlijk aantal personen dat in Jehovah’s organisatie komt na verloop van tijd ontrouw kan worden (Matth. 13:47-50; 2 Tim. 2:20, 21).