Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK 17

‘Ik ben tegen je, Gog’

‘Ik ben tegen je, Gog’

EZECHIËL 38:3

FOCUS: De identiteit van ‘Gog’ en van ‘het land’ dat hij binnenvalt

1, 2. Welke grote oorlog staat voor de deur, en welke vragen roept dat op? (Zie beginplaatje.)

OORLOGEN eisen al duizenden jaren heel wat mensenlevens. Denk maar aan het bloedbad dat in de 20ste eeuw door de twee wereldoorlogen werd aangericht. Maar de grootste oorlog in de menselijke geschiedenis staat voor de deur. Deze oorlog zal niet gewoon een conflict tussen mensen zijn, waarbij volken om egoïstische redenen de strijd met elkaar aangaan. Het gaat om ‘de oorlog van de grote dag van God de Almachtige’ (Openb. 16:14). Deze oorlog zal begonnen worden door een arrogante vijand die een land binnenvalt dat God heel kostbaar vindt. Die inval zal ertoe leiden dat de Soevereine Heer Jehovah de grootste demonstratie van zijn vernietigende kracht zal geven die ooit op aarde gezien is.

2 Dat roept een paar belangrijke vragen op: Wie is deze vijand? Welk land zal hij binnenvallen? Wanneer, waarom en hoe zal hij dit land binnenvallen? Omdat wij als Jehovah’s ware aanbidders op aarde bij deze toekomstige gebeurtenissen betrokken zijn, is het belangrijk dat we het antwoord op die vragen weten. Ze zijn te vinden in een bijzondere profetie in Ezechiël 38 en 39.

De vijand: Gog van Magog

3. Geef een korte samenvatting van Ezechiëls profetie over Gog van Magog.

 3 Lees Ezechiël 38:1, 2, 8, 18; 39:4, 11. Hier volgt een korte samenvatting van de profetie: ‘Aan het einde van de jaren’ zal een vijand die ‘Gog van (...) Magog’ wordt genoemd ‘het land’ van Gods volk binnenvallen. Maar door die boosaardige aanval laait Jehovah’s ‘grote woede’ op, en hij grijpt in en verslaat Gog. * Na de overwinning worden de vijand en zijn aanhangers door Jehovah ‘aan allerlei roofvogels en de wilde dieren van het veld’ gevoerd. Uiteindelijk geeft Jehovah Gog ‘een graf’. Om te begrijpen hoe deze profetie binnenkort vervuld zal worden, moeten we eerst weten wie Gog is.

4. Welke conclusie kunnen we trekken over Gog van Magog?

4 Wie is Gog van Magog? Uit Ezechiëls beschrijving kunnen we opmaken dat Gog een vijand van ware aanbidders is. Is Gog een profetische naam voor Satan, de grootste vijand van de ware aanbidding? Dat is tientallen jaren in onze publicaties gezegd. Maar een verdere studie van Ezechiëls profetie leidde tot een aanpassing in ons begrip. De Wachttoren legde uit dat de titel Gog van Magog niet op een onzichtbaar geestelijk wezen slaat, maar op een zichtbare menselijke vijand — een coalitie van landen die tegen de zuivere aanbidding zal strijden. * Voordat we gaan bekijken wat de basis voor die conclusie is, gaan we eerst twee aanwijzingen in Ezechiëls profetie bekijken dat Gog geen geestelijk wezen is.

5, 6. Welke aanwijzingen bevat Ezechiëls profetie dat Gog van Magog geen geestelijk wezen is?

5 ‘Ik zal je aan allerlei roofvogels (...) voeren’ (Ezech. 39:4). Het beeld van roofvogels die aan een lijk pikken, wordt in de Bijbel vaak gebruikt als waarschuwing voor een oordeel van God. Hij gaf zulke waarschuwingen zowel aan het volk Israël als aan niet-Israëlitische volken (Deut. 28:26; Jer. 7:33; Ezech. 29:3, 5). Die waarschuwingen werden niet aan geestelijke wezens gegeven, maar aan mensen van vlees en bloed. Roofvogels en wilde dieren eten immers vlees, geen geest. Deze goddelijke waarschuwing in Ezechiëls profetie is dus een aanwijzing dat Gog geen geestelijk wezen is.

6 ‘Ik zal Gog een graf geven (...) in Israël’ (Ezech. 39:11). Er staat nergens in de Bijbel dat geesten worden begraven op aarde. Satan en zijn demonen zullen voor duizend jaar in de afgrond worden opgesloten, en later zullen ze in het symbolische meer van vuur worden gegooid, wat hun eeuwige vernietiging zal betekenen (Luk. 8:31; Openb. 20:1-3, 10). Omdat van Gog gezegd wordt dat hij ‘een graf’ op aarde krijgt, kunnen we de conclusie trekken dat hij geen geestelijk wezen is.

7, 8. Wanneer zal ‘de koning van het noorden’ aan zijn eind komen, en in welke zin komt dat overeen met wat er met Gog van Magog zal gebeuren?

7 Als Gog geen geestelijk wezen is, wie of wat is dan die vijand die een laatste aanval op ware aanbidders zal inzetten? De volgende twee Bijbelprofetieën zijn een hulp om erachter te komen wie Gog van Magog is.

8 De koning van het noorden’ (lees Daniël 11:40-45). In zijn profetieën voorspelde Daniël de opmars van wereldmachten van zijn tijd helemaal tot in onze tijd. Een van die profetieën gaat over rivaliserende politieke machten — ‘de koning van het zuiden’ en ‘de koning van het noorden’ — die allebei in de loop van de eeuwen verschillende rijken hebben voorgesteld die om de macht streden. Daniël zei over de laatste actie van de koning van het noorden ‘in de tijd van het einde’: ‘Hij zal in grote woede uittrekken om weg te vagen en velen voor de vernietiging te bestemmen.’ Jehovah’s aanbidders zijn het voornaamste doelwit van de koning van het noorden. * Maar net als Gog van Magog komt de koning van het noorden na zijn mislukte aanval op Gods volk ‘aan zijn eind’.

9. Welke overeenkomst is er tussen de afloop van Gog van Magog en die van ‘de koningen van de hele bewoonde aarde’?

9 De koningen van de hele bewoonde aarde’ (lees Openbaring 16:14, 16; 17:14; 19:19, 20). Het boek Openbaring voorspelde een aanval door ‘de koningen van de aarde’ op de ‘Koning der koningen’, Jezus Christus. Maar omdat Jezus in de hemel is en ze hem niet kunnen aanvallen, vallen ze op aarde de aanhangers van het Koninkrijk aan. Dan zullen de koningen van de aarde beseffen dat ze de oorlog van Armageddon gaan verliezen. Merk op dat ze aan hun eind komen nadat ze Jehovah’s volk hebben aangevallen. Dat komt overeen met wat over Gog van Magog wordt gezegd. *

10. Welke conclusie kunnen we trekken over de identiteit van Gog van Magog?

10 Welke conclusie kunnen we dus trekken over de identiteit van Gog? Ten eerste dat Gog geen geestelijk wezen is. Ten tweede dat Gog verwijst naar landen die Gods volk binnenkort zullen aanvallen. Die landen zullen ongetwijfeld een coalitie vormen, wat betekent dat ze zich op de een of andere manier zullen verenigen. Waarom? Aangezien Gods volk zich overal op aarde bevindt, moeten de landen samen naar hetzelfde doel toewerken om hen aan te kunnen vallen (Matth. 24:9). Satan is natuurlijk het boosaardige meesterbrein achter de aanval. Hij zet landen er al eeuwen toe aan de ware aanbidding aan te vallen (1 Joh. 5:19; Openb. 12:17). Maar Ezechiëls profetische woorden over Gog van Magog zijn gericht op de rol van de landen die Jehovah’s volk zullen aanvallen. *

Wat is ‘het land’?

11. Hoe wordt in Ezechiëls profetie ‘het land’ beschreven dat Gog zal binnenvallen?

11 Zoals we in  alinea 3 hebben gezien, zal Gog van Magog Jehovah’s grote woede opwekken door een land binnen te vallen dat Hij kostbaar vindt. Om welk land gaat het? (Lees Ezechiël 38:8-12.) Ezechiël zegt in zijn profetie dat Gog ‘het land zal binnenvallen van de mensen die zich hebben hersteld’ en die ‘uit vele volken zijn verzameld’. Merk ook op wat er wordt gezegd over de teruggekeerde aanbidders die in dit land wonen: ze wonen er ‘in veiligheid’, hun nederzettingen ‘zijn niet beschermd door muren, grendels of poorten’ en ze ‘vergaren vermogen’. Dit is het land waar Jehovah’s ware aanbidders over de hele wereld wonen. Hoe komen we te weten wat het is?

12. Welk herstel vond in Bijbelse tijden in het land Israël plaats?

12 Laten we eens kijken naar het herstel van het oude Israël, het land waar Gods uitverkoren volk eeuwenlang had gewoond, gewerkt en God had aanbeden. Toen de Israëlieten Jehovah ontrouw werden, voorspelde hij via Ezechiël dat hun land een totaal verlaten woestenij zou worden (Ezech. 33:27-29). Maar Jehovah profeteerde ook dat een berouwvol overblijfsel later uit ballingschap zou terugkomen en de zuivere aanbidding in het land zou herstellen. Met Jehovah’s zegen zou het land Israël een transformatie ondergaan en ‘als de tuin van Eden’ worden (Ezech. 36:34-36). Dat herstel begon in 537 v.Chr., toen Joodse ballingen naar Jeruzalem teruggingen om de ware aanbidding te herstellen in hun geliefde land.

13, 14. (a) Wat is het geestelijke land? (b) Waarom vindt Jehovah dat land kostbaar?

13 In deze tijd maken Jehovah’s ware aanbidders een vergelijkbaar herstel mee. Zoals we in hoofdstuk 9 van dit boek hebben gezien, is Gods volk in 1919 na lange tijd bevrijd uit hun gevangenschap in Babylon de Grote. In dat jaar bracht Jehovah zijn aanbidders in een geestelijk land. Dat land is het geestelijke paradijs: het veilige, geestelijk rijke milieu waarin we de ware God aanbidden. In dat land wonen we allemaal in veiligheid en hebben we gemoedsrust (Spr. 1:33). We krijgen een overvloed aan geestelijk voedsel, en we hebben volop werk te doen dat ons voldoening geeft: de prediking van Gods Koninkrijk. We ervaren dat de volgende spreuk waar is: ‘Het is de zegen van Jehovah die je rijk maakt en hij voegt er geen verdriet aan toe’ (Spr. 10:22). Waar we ook op aarde wonen, we bevinden ons in dit land — het geestelijke paradijs — zolang we de zuivere aanbidding actief ondersteunen in woord en daad.

14 Jehovah vindt dit geestelijke land kostbaar. Waarom? Hij beziet de inwoners ervan als ‘de kostbare dingen van alle volken’, personen die hij tot de zuivere aanbidding heeft getrokken (Hag. 2:7; Joh. 6:44). Ze doen echt hun best om een nieuwe persoonlijkheid aan te doen die Gods verheven eigenschappen weerspiegelt (Ef. 4:23, 24; 5:1, 2). Deze ware aanbidders bieden zich aan voor Jehovah’s dienst. Ze zetten zich volledig voor hem in op een manier die hem eert en laat zien dat ze van hem houden (Rom. 12:1, 2; 1 Joh. 5:3). We kunnen ons er alleen maar een voorstelling van maken hoe blij Jehovah is als hij ziet hoe hard zijn aanbidders werken om het geestelijke land mooier te maken. Denk hier eens over na: door de zuivere aanbidding prioriteit te geven, maak je niet alleen het geestelijke paradijs mooier maar maak je ook Jehovah gelukkig! — Spr. 27:11.

Waar we ook wonen, we bevinden ons in het geestelijke land zolang we de zuivere aanbidding actief bevorderen (Zie alinea 13, 14)

Wanneer, waarom en hoe zal Gog het land binnenvallen?

15, 16. Wanneer zal Gog van Magog ons herstelde geestelijke land binnenvallen?

15 Het is een ontnuchterende gedachte dat binnenkort een coalitie van landen ons kostbare geestelijke land zal binnenvallen. Omdat we als ware aanbidders van Jehovah met die aanval te maken zullen krijgen, willen we er meer over weten. Sta eens stil bij drie vragen die bij ons kunnen opkomen.

16 Wanneer zal Gog van Magog ons herstelde geestelijke land binnenvallen? De profetie zegt: ‘Aan het einde van de jaren zul je het land binnenvallen’ (Ezech. 38:8). Dat wijst op een tijd dicht bij het einde van dit tijdperk. Bedenk dat de grote verdrukking zal beginnen met de vernietiging van Babylon de Grote, het wereldrijk van valse religie. Nadat valsreligieuze instituten zijn vernietigd en voordat Armageddon begint, zal Gog een laatste, totale aanval inzetten op de ware aanbidders.

17, 18. Hoe zal Jehovah de gebeurtenissen leiden tijdens de grote verdrukking?

17 Waarom zal Gog het herstelde land van Jehovah’s ware aanbidders binnenvallen? In Ezechiëls profetie worden twee factoren genoemd: ten eerste dat Jehovah de gebeurtenissen zal leiden en ten tweede Gogs boosaardige motieven.

18 Jehovah leidt de gebeurtenissen. (Lees Ezechiël 38:4, 16.) Merk op wat Jehovah tegen Gog zegt: ‘Ik zal (...) haken in je kaken slaan’ en: ‘Ik zal je op mijn land af sturen.’ Betekent dit dat Jehovah de landen zal dwingen om zijn aanbidders aan te vallen? Natuurlijk niet! Hij zou nooit ellende voor zijn volk veroorzaken (Job 34:12). Maar Jehovah kent zijn vijanden. Hij weet dat ze zijn ware aanbidders haten en geen kans voorbij zullen laten gaan om te proberen hen uit te roeien (1 Joh. 3:13). Alsof Jehovah haken in Gogs kaken slaat en hem meevoert, zal hij de gebeurtenissen zo leiden dat die volgens zijn wil en tijdschema plaatsvinden. Op een bepaald moment na de vernietiging van Babylon de Grote zal Jehovah de landen er misschien op de een of andere manier toe verlokken te doen wat ze diep in hun hart al willen. Op die manier zal Jehovah aansturen op de aanval die zal leiden tot Armageddon, de grootste oorlog op aarde. Dan zal hij zijn volk bevrijden, zijn soevereiniteit bevestigen en zijn naam heiligen (Ezech. 38:23).

De landen zullen de zuivere aanbidding proberen te plunderen omdat ze er een hekel aan hebben

19. Waarom zal Gog de zuivere aanbidding proberen te plunderen?

19 Gogs boosaardige motieven. De landen zullen ‘een boosaardig plan smeden’. Ze zullen hun opgekropte woede en haat botvieren op Jehovah’s aanbidders, die kwetsbaar zullen lijken, alsof ze wonen ‘in nederzettingen die niet beschermd zijn door muren, grendels of poorten’. Ook zullen ze eropuit zijn ‘veel te roven en te plunderen’ van degenen die ‘vermogen (...) vergaren’ (Ezech. 38:10-12). Om wat voor ‘vermogen’ gaat het? Jehovah’s volk heeft grote geestelijke rijkdom. Ons kostbaarste bezit is onze zuivere aanbidding, die we alleen aan Jehovah geven. De landen zullen eropuit zijn de zuivere aanbidding te plunderen, niet omdat ze die waardevol vinden maar omdat ze een hekel hebben aan die aanbidding en aan alle voorstanders ervan.

Gog zal ‘een boosaardig plan smeden’ in een vergeefse poging de zuivere aanbidding uit te roeien (Zie alinea 19)

20. Hoe zal Gog het geestelijke land binnenvallen?

20 Hoe zal Gog het geestelijke land binnenvallen? De landen zullen misschien proberen onze manier van leven te verstoren en ons met onze aanbidding te laten ophouden. Het kan zijn dat ze zullen proberen de aanvoer van geestelijk voedsel af te snijden, ons ervan te weerhouden samen te komen, onze eenheid te verstoren en ons te laten ophouden met het bekendmaken van Gods boodschap. Dat zijn namelijk allemaal elementen van het geestelijke land, het geestelijke paradijs. Op aansporing van Satan zullen de landen proberen de ware aanbidders — en ook de zuivere aanbidding — uit te roeien.

21. Waarom ben je Jehovah dankbaar dat hij ons heeft gewaarschuwd voor wat ons te wachten staat?

21 De komende aanval door Gog van Magog zal alle ware aanbidders in het geestelijke land treffen. Wat zijn we dankbaar dat Jehovah ons heeft gewaarschuwd voor wat ons binnenkort te wachten staat! Laten we in afwachting van de grote verdrukking vastbesloten zijn de zuivere aanbidding hoog te houden en er prioriteit aan te geven. Op die manier dragen we bij aan de schoonheid van het herstelde land. En dan zullen we in de nabije toekomst iets spectaculairs meemaken, namelijk hoe Jehovah in Armageddon opkomt voor zijn volk en zijn heilige naam. Daar gaat het volgende hoofdstuk over.

^ ¶3 In het volgende hoofdstuk van dit boek gaan we bespreken hoe en wanneer Jehovah’s grote woede tegen Gog van Magog zal oplaaien en wat dat voor ware aanbidders zal betekenen.

^ ¶4 Zie ‘Vragen van lezers’ in De Wachttoren van 15 mei 2015, blz. 29, 30.

^ ¶8 Daniël 11:45 geeft aan dat de koning van het noorden Gods volk zal aanvallen, want er staat dat deze koning ‘zijn koninklijke tenten zal planten tussen de grote zee [de Middellandse Zee] en de heilige Sieraadberg [waar ooit Gods tempel stond en waar Gods volk hem aanbad]’.

^ ¶9 De Bijbel heeft het ook over een aanval door de hedendaagse ‘Assyriër’, die zal proberen Gods volk uit te roeien (Micha 5:5). Het kan zijn dat de vier voorspelde aanvallen op Gods volk — door Gog van Magog, door de koning van het noorden, door de koningen van de aarde en door de Assyriër — verschillende namen zijn voor dezelfde aanval.

^ ¶10 Zie hoofdstuk 22 van dit boek voor een bespreking van de identiteit van ‘Gog en Magog’, die in Openbaring 20:7-9 genoemd worden.