Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

ONDERWIJSKADER 16B

Zuchten en kermen, merktekens zetten en verpletteren — Wanneer en hoe?

Zuchten en kermen, merktekens zetten en verpletteren — Wanneer en hoe?

Het visioen in Ezechiël 9 heeft een vervulling in deze tijd. Als we begrijpen wat er zal gebeuren, kan dat ons helpen het einde van dit tijdperk met vertrouwen tegemoet te zien

Zuchten en kermen

WANNEER: In de laatste dagen, vóór de grote verdrukking

HOE: Oprechte personen laten door hun woorden en daden zien dat ze een afkeer hebben van de slechtheid van deze wereld. Zulke personen reageren positief op de prediking, werken eraan de christelijke persoonlijkheid aan te doen, laten zich dopen als symbool van hun opdracht aan Jehovah en steunen trouw Christus’ broeders

Merktekens zetten

WANNEER: Tijdens de grote verdrukking

HOE: De man met de inkthoorn beeldt Jezus Christus af wanneer hij als Rechter van alle volken komt. De leden van de grote menigte zullen het merkteken krijgen — beoordeeld worden als schaap — waarmee wordt aangegeven dat ze Armageddon zullen overleven

Verpletteren

WANNEER: Tijdens Armageddon

HOE: Jezus Christus en zijn hemelse legers, die de engelen en zijn 144.000 mederegeerders zullen omvatten, zullen deze slechte wereld volledig vernietigen en ware aanbidders een rechtvaardige nieuwe wereld binnenleiden