Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

ONDERWIJSKADER 1B

Een overzicht van Ezechiël

Een overzicht van Ezechiël

Een globale indeling van het boek Ezechiël:

HOOFDSTUK 1-3

In 613 v.Chr., terwijl Ezechiël samen met andere Joodse ballingen in Babylon woont, ziet hij visioenen die van Jehovah afkomstig zijn en krijgt hij de opdracht te profeteren tot de Joden die aan de Kebar wonen.

HOOFDSTUK 4-24

Tussen 613 en 609 v.Chr. maakt Ezechiël voornamelijk profetische oordeelsboodschappen bekend tegen Jeruzalem en de opstandige, afgodische inwoners ervan.

HOOFDSTUK 25-32

Vanaf 609 v.Chr., het jaar waarin de laatste belegering van Jeruzalem door Babylon begint, gaan Ezechiëls oordeelsboodschappen niet meer over Jeruzalem maar over de vijandige volken die Israël omringen: Ammon, Edom, Egypte, Filistea, Moab, Sidon en Tyrus.

HOOFDSTUK 33-48

Vanaf 606 v.Chr., terwijl honderden kilometers ver weg Jeruzalem en de tempel in puin liggen, focust Ezechiël zich op een hoopvolle boodschap: het schitterende vooruitzicht op het herstel van de zuivere aanbidding van Jehovah.

Het boek Ezechiël is zowel chronologisch als op onderwerp gerangschikt. Profetieën over de verwoesting van Jeruzalem en de tempel komen vóór de meeste profetieën over het herstel van de zuivere aanbidding. Dat is logisch, want de herstellingsprofetieën gaan over de tijd waarin de aanbidding in de tempel zou zijn opgehouden.

Ezechiëls profetieën tegen de omringende vijandige volken (hfst. 25-32) komen na zijn oordeelsboodschappen tegen Jeruzalem en vóór de profetieën over het herstel van de zuivere aanbidding. Over Ezechiëls oordeelsboodschappen tegen de volken zegt een geleerde: ‘Ze vormen een passende overgang van de boodschappen over Gods woede naar die over Zijn genade voor Zijn volk, want het straffen van hun vijanden maakt onderdeel uit van de bevrijding van Zijn volk.’

Terug naar hoofdstuk 1, alinea 18