Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

ONDERWIJSKADER 18A

Jehovah waarschuwt voor de komende grote oorlog

Jehovah waarschuwt voor de komende grote oorlog

De Bijbel bevat talloze profetieën die waarschuwen voor een beslissende strijd waarin Jehovah iedereen zal uitroeien die hem en zijn volk tegenstand biedt. Hieronder vind je enkele van die profetieën. Let op de overeenkomsten tussen de waarschuwingen en kijk hoe Jehovah ervoor heeft gezorgd dat alle mensen de kans krijgen die te horen en er iets mee te doen.

HET OUDE ISRAËL

EZECHIËL: ‘“Ik zal op al mijn bergen een zwaard tegen hem [Gog] oproepen”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah’ (Ezech. 38:18-23).

JEREMIA: ‘Hij [Jehovah] zal persoonlijk oordelen over alle mensen. En hij zal slechte mensen aan het zwaard overgeven’ (Jer. 25:31-33).

DANIËL: ‘De God van de hemel zal een koninkrijk oprichten dat (...) al die koninkrijken zal verbrijzelen en er een eind aan zal maken’ (Dan. 2:44).

EERSTE EEUW

JEZUS: ‘Er zal een grote verdrukking zijn zoals er vanaf het begin van de wereld (...) niet is voorgekomen’ (Matth. 24:21, 22).

PAULUS: ‘Jezus (...) met zijn krachtige engelen (...) neemt wraak op hen die God niet kennen’ (2 Thess. 1:6-9).

PETRUS: ‘Jehovah’s dag komt als een dief, (...) en de aarde en de werken daarop zullen blootgelegd worden’ (2 Petr. 3:10).

JOHANNES: ‘Uit zijn [Jezus’] mond komt een scherp, lang zwaard om de volken neer te slaan’ (Openb. 19:11-18).

DEZE TIJD

De Bijbel is het meest vertaalde en verspreide boek

JEHOVAH’S AANBIDDERS IN DEZE TIJD . . .

  • verspreiden miljarden Bijbelse publicaties in honderden talen

  • prediken elk jaar honderden miljoenen uren