Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

ONDERWIJSKADER 10C

Hulp om overeind te komen

Hulp om overeind te komen

HET indrukwekkende visioen in Ezechiël 37:1-14 bevat een bemoedigende les, een les die we op onze persoonlijke situatie kunnen toepassen.

Soms kunnen we ons zo overweldigd voelen door beproevingen en stress dat we uitgeput raken en het veel moeite kost om door te gaan. Maar op zulke momenten kan mediteren over de levendige beschrijving in Ezechiëls herstellingsvisioen ons kracht geven. Die profetie leert ons namelijk dat een God die de kracht heeft om uitgedroogde botten tot leven te wekken, ons zeker de kracht kan geven die we nodig hebben om obstakels te overwinnen — zelfs obstakels die vanuit menselijk standpunt onoverkomelijk zijn (lees Psalm 18:29; Fil. 4:13).

Vele eeuwen voor de tijd van Ezechiël zei de profeet Mozes al dat Jehovah niet alleen het vermogen maar ook het verlangen heeft om zijn kracht te gebruiken voor zijn volk. Mozes schreef: ‘Van oudsher is God een toevlucht, zijn eeuwige armen dragen je’ (Deut. 33:27). Als we ons in tijden van nood tot Jehovah wenden, kunnen we er zeker van zijn dat hij liefdevol zijn armen om ons heen zal slaan en ons zal helpen weer overeind te komen (Ezech. 37:10).