Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

ONDERWIJSKADER 19B

Een stroompje wordt een rivier!

Een stroompje wordt een rivier!

Ezechiël volgt een stroompje dat uit Jehovah’s heiligdom sijpelt en in twee kilometer uitgroeit tot een grote rivier! Langs de oevers ziet hij weelderige bomen voor voedsel en genezing. Wat betekent dat allemaal?

De rivier brengt zegeningen

IN HET VERLEDEN: De teruggekeerde ballingen kregen volop zegeningen toen ze werkten aan het herstel van de zuivere aanbidding in de tempel

IN DEZE TIJD: In 1919 werd de zuivere aanbidding hersteld, wat de weg opende voor een ongekende toevoer van geestelijke zegeningen voor Gods trouwe aanbidders

IN DE TOEKOMST: Na Armageddon zullen de zegeningen van Jehovah zowel letterlijk als geestelijk zijn

Levengevend water

IN HET VERLEDEN: Jehovah zegende zijn gehoorzame volk rijkelijk, ook toen ze in aantal toenamen, waardoor ze in geestelijk opzicht floreerden

IN DEZE TIJD: In het groeiende geestelijke paradijs trekken steeds grotere aantallen voordeel van de toenemende stroom van Jehovah’s geestelijke zegeningen en komen ze in geestelijk opzicht tot leven

IN DE TOEKOMST: Overlevenden van Armageddon en miljoenen personen die een opstanding krijgen, zullen volop door Jehovah gezegend worden

Bomen voor voedsel en genezing

IN HET VERLEDEN: Jehovah voedde zijn volk in het herstelde land in geestelijk opzicht. Hij genas hen ook van de geestelijke ziekte waar ze lang aan hadden geleden

IN DEZE TIJD: Er is volop geestelijk voedsel dat helpt om tegenwicht te bieden aan de geestelijke ziekte en uithongering die in deze wereld overal te zien zijn

IN DE TOEKOMST: Christus en zijn 144.000 mederegeerders zullen alle gehoorzame mensen tot volmaaktheid brengen en ze helpen voor eeuwig in gezondheid en vitaliteit van het leven te genieten!