Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een brief van het Besturende Lichaam

Een brief van het Besturende Lichaam

Lieve aanbidders van Jehovah,

In 1971 werd de ‘Goddelijke Naam’-districtsvergadering gehouden en de aanwezigen vonden het geweldig om meerdere nieuwe publicaties te krijgen. Er werd van deze publicaties gezegd dat ze ‘het voorstellingsvermogen te boven gingen’. Een broeder zei over een van de nieuwe uitgaven: ‘Het is de opwindendste blik vooruit op toekomstige gebeurtenissen die wij ooit gehad hebben!’ Waar had hij het over? Over het boek De natiën zullen weten dat ik Jehovah ben’ — Hoe? Waarom waren de aanwezigen zo blij met dit boek? Omdat er een nieuwe uitleg in stond over de profetieën in het Bijbelboek Ezechiël — profetieën over de toekomst van de mensheid.

In de jaren sinds het Natiën-boek werd uitgegeven, is het aantal aanbidders van Jehovah enorm gegroeid: van zo’n 1,5 miljoen tot ruim 8 miljoen (Jes. 60:22). Die miljoenen aanbidders spreken in totaal ruim 900 verschillende talen (Zach. 8:23). Velen hebben nooit de kans gehad een boek te bestuderen met een gedetailleerde uitleg van de geïnspireerde profetieën in het boek Ezechiël.

Bovendien is ons begrip van veel Bijbelse waarheden in de jaren na 1971 enorm toegenomen omdat het licht steeds helderder werd (Spr. 4:18). In 1985 beseften we dat de ‘andere schapen’ rechtvaardig verklaard worden als vrienden van God (Joh. 10:16; Rom. 5:18; Jak. 2:23). Vervolgens begrepen we in 1995 dat het uiteindelijke oordeel over ‘de schapen’ en ‘de bokken’ tijdens de ‘grote verdrukking’ zal plaatsvinden (Matth. 24:21; 25:31, 32). Al die veranderingen hebben invloed gehad op ons begrip van het boek Ezechiël.

‘Mensenzoon, kijk goed, luister aandachtig en let op alles wat ik je laat zien, want daarom ben je hierheen gebracht.’ — EZECHIËL 40:4

De laatste jaren is het licht nog helderder geworden. Denk maar aan de lessen uit Jezus’ illustraties. Veel van die lessen zijn voor ons nu heel duidelijk. Verschillende van die illustraties gaan over gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden tijdens de grote verdrukking. Ook ons begrip van bepaalde profetieën in het boek Ezechiël is toegenomen, zoals de profetieën over Gog van Magog (hfst. 38 en 39), het werk van de man met de inkthoorn van een secretaris (hfst. 9), het dal met de droge botten en de symbolische samenvoeging van de twee stokken (hfst. 37). Al die verduidelijkingen zijn een update van wat jaren geleden in het Natiën-​boek stond.

Het is dan ook geen wonder dat velen hebben gevraagd: ‘Wanneer krijgen we een boek met een nieuwe uitleg over de profetieën in Ezechiël?’ Dat boek hebben we nu: De zuivere aanbidding van Jehovah eindelijk hersteld! Als je de 22 hoofdstukken leest en mediteert over de prachtige afbeeldingen, zul je versteld staan van al het nazoekwerk dat in het samenstellen van dit boek is gaan zitten. Er is onder gebed diep nagedacht over de vraag waarom Jehovah ons het fascinerende Bijbelboek Ezechiël heeft gegeven. Er is stilgestaan bij vragen als: Welke lessen bevat het boek Ezechiël voor de mensen in zijn tijd en voor ons in deze tijd? Welke profetieën gaan over gebeurtenissen die nog in de toekomst liggen? Bevatten de profetieën van Ezechiël beelden en tegenbeelden? De antwoorden op die vragen geven ons het duidelijkste begrip ooit van dit geliefde Bijbelboek.

Tijdens het lezen van het boek Ezechiël zul je nog meer ontzag krijgen voor het hemelse deel van Jehovah’s organisatie. Ongetwijfeld zul je versteld staan van de verheven normen die Jehovah stelt voor zijn aanbidders in de hemel en op aarde. Het Zuivere aanbidding-​boek zal je waardering vergroten voor wat Jehovah al voor zijn volk heeft gedaan en voor wat hij binnenkort voor hen zal doen. Je zult zien dat in dit boek twee thema’s steeds opnieuw aan bod komen. Ten eerste dat we Jehovah alleen gelukkig kunnen maken als we hem als de Soeverein van het universum erkennen. Ten tweede dat we Jehovah moeten aanbidden op de manier die hij goedkeurt en dat we ons leven in overeenstemming moeten brengen met zijn verheven normen.

We hopen dat dit boek je besluit zal versterken om Jehovah te aanbidden op een manier die zijn grote en heilige naam eert. Ook hopen we dat het je zal aanmoedigen om vol verwachting te blijven uitkijken naar de tijd dat alle volken zullen moeten weten dat hij Jehovah is (Ezech. 36:23; 38:23).

Mag onze liefdevolle Vader, Jehovah, jullie zegenen bij je inspanningen om het boek te begrijpen dat de profeet Ezechiël onder zijn leiding heeft geschreven.

Jullie broeders,

Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen