De zuivere aanbidding van Jehovah eindelijk hersteld!

Het Bijbelboek Ezechiël bevat heel wat profetieën over het herstel van de zuivere aanbidding. Hoe zijn wij bij deze profetieën betrokken?

Een brief van het Besturende Lichaam

Wij hopen dat dit boek je zal helpen Jehovah de zuivere aanbidding te geven die hij absoluut verdient.

Uitleg over speciale kenmerken

De onderwijskaders en tijdbalken bevatten extra informatie die je begrip zal vergroten.

HOOFDSTUK 1

‘Jehovah, je God, moet je aanbidden’

Toen Satan zijn opstand begon, trok hij niet alleen Jehovah’s recht om te regeren in twijfel, maar viel hij ook de zuivere aanbidding aan.

HOOFDSTUK 2

‘God keurde hun gaven goed’

Het voorbeeld van mannen van geloof laat uitkomen dat er vier voorwaarden zijn voor aanvaardbare aanbidding.

HOOFDSTUK 3

‘Ik kreeg visioenen van God te zien’

Ezechiël is overweldigd door het eerste visioen dat hij krijgt. Het heeft ook veel betekenis voor Gods aanbidders in deze tijd.

HOOFDSTUK 4

Wie zijn ‘de levende wezens met vier gezichten’?

Jehovah gaf Ezechiël een visioen dat ons inzicht geeft in een realiteit die we anders niet zouden kunnen begrijpen.

HOOFDSTUK 5

‘Zie wat een slechte, walgelijke dingen ze hier doen’

Ezechiël ziet schokkende taferelen die het geestelijke verval van het volk laten zien.

HOOFDSTUK 6

‘Nu is het einde voor je aangebroken’

Ezechiëls profetische uitbeeldingen voorspellen Jehovah’s woede tegen Jeruzalem.

HOOFDSTUK 7

De volken ‘zullen moeten weten dat ik Jehovah ben’

De volken die Jehovah’s naam door het slijk haalden en zijn volk vervolgden of verontreinigden, zouden niet ontkomen aan de gevolgen van hun daden. Wat kunnen we leren van Israëls relatie tot die volken?

HOOFDSTUK 8

‘Ik zal één herder aanstellen’

Jehovah inspireert Ezechiël ertoe te profeteren over de Messias, de toekomstige Regeerder en Herder van Jehovah’s volk, die de zuivere aanbidding voorgoed zal herstellen.

HOOFDSTUK 9

‘Ik zal ze een verenigd hart geven’

Wat hebben we in deze tijd aan de profetieën die de trouwe Joodse ballingen in Babylon kregen?

HOOFDSTUK 10

‘Jullie zullen tot leven komen’

Ezechiël krijgt een visioen van een vallei vol uitgedroogde botten die tot leven komen. Wat betekent het?

HOOFDSTUK 11

‘Ik heb jou aangesteld als wachter’

Welke rol en verantwoordelijkheden heeft deze wachter? Welke waarschuwing moet hij bekendmaken?

HOOFDSTUK 12

‘Ik zal één volk van hen maken’

Jehovah belooft dat hij zijn volk zal verenigen.

HOOFDSTUK 13

‘Beschrijf de tempel’

Wat is de betekenis van de tempel die Ezechiël in een visioen zag?

HOOFDSTUK 14

‘Dit is de wet van de tempel’

Welke praktische lessen leerden de Joden in Ezechiëls tijd waarschijnlijk van zijn tempelvisioen? Wat betekent het visioen voor ons in deze tijd?

HOOFDSTUK 15

‘Ik zal een eind maken aan je prostitutie’

Wat kunnen we leren van de beschrijving van de hoeren in Ezechiël en in Openbaring?

HOOFDSTUK 16

‘Zet een merkteken op het voorhoofd’

Het is belangrijk voor ons om te weten wat trouwe personen in Ezechiëls tijd moesten doen om het merkteken van overleving te krijgen.

HOOFDSTUK 17

‘Ik ben tegen je, Gog’

Wie is Gog van Magog, en welk land valt hij binnen?

HOOFDSTUK 18

‘Mijn grote woede zal oplaaien’

Gogs aanval wekt Jehovah’s woede op en Hij zal Zijn volk beschermen.

HOOFDSTUK 19

‘Waar de rivier komt zal alles leven’

Waarom kunnen we zeggen dat Ezechiëls visioen van een rivier die uit de tempel stroomt een vervulling heeft in het verleden, nu en in de toekomst?

HOOFDSTUK 20

‘Wijs het land als erfdeel toe’

In een visioen geeft God Ezechiël en de andere ballingen de opdracht het beloofde land onder de stammen van Israël te verdelen.

HOOFDSTUK 21

‘De naam van de stad zal zijn: Jehovah is daar’

Wat kunnen we van Ezechiëls visioen over de stad met de betekenisvolle naam leren?

HOOFDSTUK 22

‘Aanbid God’

Deze publicatie is bedoeld om ons te sterken in ons besluit om Jehovah volledig toegewijd te zijn.

Overzicht van verduidelijkt begrip

Waarom is ons begrip van bepaalde profetieën uit het boek Ezechiël veranderd?

ONDERWIJSKADER 1A

Wat is aanbidding?

Wat is de definitie van aanbidding? Wat zegt het boek Ezechiël erover? Wat is er bij zuivere aanbidding betrokken?

ONDERWIJSKADER 1B

Een overzicht van Ezechiël

Het boek kan zowel chronologisch als op onderwerp worden ingedeeld.

ONDERWIJSKADER 2A

Ezechiëls profetieën begrijpen

Het boek bevat visioenen, illustraties, gelijkenissen en uitbeeldingen. Veel daarvan zijn door God geïnspireerde boodschappen over toekomstige gebeurtenissen.

ONDERWIJSKADER 2B

Het leven van Ezechiël

In de tijd van Ezechiël waren er nog meer profeten. Zijn leven werd gekenmerkt door belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn volk.

ONDERWIJSKADER 3A

De lange reis naar Babylonië

Welke route hebben de ballingen waarschijnlijk van Juda naar Babylon genomen?

ONDERWIJSKADER 4A

‘Ik keek naar de levende wezens’

Welk grote verschil is er tussen de enorme beelden uit het oude Assyrië en Babylonië en de vier wezens die Ezechiël in een visioen zag?

ONDERWIJSKADER 5A

‘Zie je dat, mensenzoon?’

Ezechiël ziet vier walgelijke dingen in de tempel en in het voorhof.

ONDERWIJSKADER 6A

‘Scheer je hoofdhaar en je baard af’

In opdracht van Jehovah beeldt Ezechiël profetische taferelen uit die laten zien wat er binnenkort met Jeruzalem zal gebeuren.

ONDERWIJSKADER 7A

De volken rondom Jeruzalem

Juda en de omringende volken waren het toneel van veel machtsstrijd.

ONDERWIJSKADER 7B

Belangrijke uitdrukkingen in het boek Ezechiël

Bepaalde kenmerkende uitdrukkingen komen in dit profetische boek tientallen keren voor.

ONDERWIJSKADER 8A

Een Messiaanse profetie: De prachtige ceder

Wat betekent het raadsel in Ezechiël 17?

ONDERWIJSKADER 8B

Drie Messiaanse profetieën

Ezechiël profeteert dat de toekomstige leider van Gods volk ons vertrouwen zal verdienen.

ONDERWIJSKADER 9A

Jehovah houdt zich aan zijn beloften — In het verleden

God inspireert Ezechiël ertoe vijf profetieën over bevrijding en herstel te vertellen.

ONDERWIJSKADER 9B

Waarom 1919?

Waarom zeggen we dat Gods volk in 1919 uit gevangenschap in Babylon de Grote is bevrijd?

ONDERWIJSKADER 9C

Jehovah houdt zich aan zijn beloften — In deze tijd

Hoe hebben sommige beloften van Jehovah twee vervullingen gehad?

ONDERWIJSKADER 9D

Profetieën over gevangenschap en herstel

Profetieën over de gevangenschap van de Joden in Babylon en hun herstel hadden een grotere vervulling toen de christelijke gemeente gevangengehouden werd door Babylon de Grote en later werd bevrijd.

ONDERWIJSKADER 9E

‘De tijden waarin alle dingen worden hersteld’

Petrus sprak onder leiding van God profetisch over een tijd die zou beginnen wanneer Christus als Koning begon te regeren en die zou duren tot het eind van de duizend jaar.

ONDERWIJSKADER 10A

De zuivere aanbidding geleidelijk hersteld

Welke ontwikkelingen gingen vooraf aan het predikingswerk dat we nu doen?

ONDERWIJSKADER 10B

‘Uitgedroogde botten’ en ‘twee getuigen’ — Wat is het verband?

Hoe zijn deze profetieën in onze tijd vervuld?

ONDERWIJSKADER 10C

Hulp om overeind te komen

Soms voelen we ons door beproevingen misschien overweldigd en uitgeput, maar het visioen van de uitgedroogde botten die tot leven kwamen, kan ons kracht geven.

ONDERWIJSKADER 11A

Een aantal voorbeeldige wachters

Ze kregen tegenstand, bleven trouw aan Jehovah en maakten zowel waarschuwingen als goed nieuws bekend.

ONDERWIJSKADER 12A

Twee stokken worden samengevoegd

Wie beelden deze stokken af in het verleden en in deze tijd?

ONDERWIJSKADER 13A

Verschillende tempels, verschillende lessen

Hoe verschilt de tempel uit Ezechiëls visioen van de geestelijke tempel die Paulus beschreef?

ONDERWIJSKADER 14A

Lessen uit Ezechiëls tempelvisioen

Welke lessen uit Ezechiëls tempelvisioen kun je toepassen op je aanbidding?

ONDERWIJSKADER 15A

Twee immorele zussen

Jehovah’s beschrijving van Ohola en Oholiba laat zien hoe hij denkt over mensen die zijn heilige naam en zijn normen voor zuivere aanbidding in een verkeerd daglicht stellen.

ONDERWIJSKADER 16A

Is de christenheid het tegenbeeldige Jeruzalem?

Waarom hebben we onze kijk hierop aangepast?

ONDERWIJSKADER 16B

Zuchten en kermen, merktekens zetten en verpletteren — Wanneer en hoe?

Het visioen in Ezechiël 9 kan ons helpen het einde van dit tijdperk met vertrouwen tegemoet te zien.

ONDERWIJSKADER 18A

Jehovah waarschuwt voor de komende grote oorlog

In de Bijbel wordt een beslissende strijd voorspeld waarin God iedereen die hem tegenstand biedt zal uitroeien.

ONDERWIJSKADER 19A

Rivieren vol zegeningen van Jehovah

Verschillende Bijbelschrijvers gebruiken dezelfde illustratie om Jehovah’s zegeningen af te beelden.

ONDERWIJSKADER 19B

Een stroompje wordt een rivier!

Wat beeldt het stroompje af dat uit Gods heiligdom komt?

ONDERWIJSKADER 20A

De verdeling van het land

Ezechiëls visioen over de verdeling van het land was niet alleen bemoedigend voor de Joodse ballingen in Babylon, maar betekent ook veel voor Gods volk in deze tijd.

ONDERWIJSKADER 21A

‘De bijdrage die jullie moeten afzonderen’

Uit welke vijf gedeelten bestaat het gebied dat God laat afzonderen? Wat is het doel ervan?

ONDERWIJSKADER 22A

De laatste beproeving

Wat staat degenen te wachten die de laatste beproeving doorstaan?