Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een historisch congres in 1919 vormde een krachtig bewijs dat Gods volk eindelijk bevrijd was uit Babylon de Grote

ONDERWIJSKADER 9B

Waarom 1919?

Waarom 1919?

Waarom zeggen we dat Gods volk in 1919 uit hun gevangenschap in Babylon de Grote werd bevrijd? Een combinatie van Bijbelse profetieën en geschiedkundige feiten brengt ons tot die conclusie.

Bijbelse profetieën en de geschiedenis tonen aan dat Jezus in 1914 als Koning in de hemel begon te regeren, waarmee de laatste dagen van Satans stelsel hier op aarde aanbraken. Wat deed Jezus toen hij Koning werd? Bevrijdde hij zijn aanbidders op aarde onmiddellijk uit hun gevangenschap in Babylon de Grote? Stelde hij in 1914 zijn ‘getrouwe en beleidvolle slaaf’ aan en begon hij met het enorme oogstwerk? — Matth. 24:45.

Kennelijk niet. Onder inspiratie schreef Petrus dat het oordeel zou ‘beginnen bij het huis van God’ (1 Petr. 4:17). En Maleachi voorspelde de tijd dat Jehovah naar Zijn huis van aanbidding zou komen, vergezeld door ‘de boodschapper van het verbond’, Gods Zoon (Mal. 3:1-5). Dat zou een tijd van loutering en beproeving zijn. Klopt de geschiedenis met die profetische aanwijzingen?

Absoluut! De periode van 1914 tot begin 1919 was een moeilijke tijd van beproeving en loutering voor de Bijbelonderzoekers, zoals Jehovah’s Getuigen toen bekendstonden. In 1914 waren velen van Gods volk op aarde teleurgesteld toen het einde van het tijdperk niet kwam zoals ze hadden gehoopt. In 1916 werd die teleurstelling nog groter bij de dood van broeder Russell, die op een gedreven manier de leiding had genomen onder Gods volk. Sommigen die extreem aan broeder Russell gehecht waren, verzetten zich tegen zijn opvolger, broeder Rutherford. Er ontstond onenigheid en in 1917 vond er bijna een scheuring plaats binnen de organisatie. Toen werden in 1918, kennelijk op aanstichting van de geestelijkheid, broeder Rutherford en zeven van zijn medewerkers aangeklaagd, ten onrechte veroordeeld en naar de gevangenis gestuurd. Het hoofdkantoor in Brooklyn werd gesloten. Gods volk was duidelijk nog niet uit Babylon de Grote bevrijd!

Maar wat gebeurde er in 1919? Alles veranderde razendsnel! Aan het begin van het jaar werden Rutherford en zijn medewerkers vrijgelaten. Ze gingen meteen aan de slag. Al snel werd er een historisch congres georganiseerd en werd er gewerkt aan een nieuw tijdschrift, Het Gouden Tijdperk (nu Ontwaakt!). Het nieuwe tijdschrift was bedoeld voor predikingscampagnes. Bovendien werd in elke gemeente een opziener aangesteld om de prediking te organiseren en te promoten. In hetzelfde jaar werd het Bulletin (nu Leven en dienen als christenen: werkboek voor vergaderingen) uitgegeven als hulp om de prediking te organiseren.

Wat was er gebeurd? Het was duidelijk dat Christus zijn volk had bevrijd uit hun gevangenschap in Babylon de Grote. Hij had zijn getrouwe en beleidvolle slaaf aangesteld. Het oogstwerk was begonnen. Sinds dat belangrijke jaar 1919 is het werk met verbazingwekkende snelheid gegroeid.