Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

ONDERWIJSKADER 13A

Verschillende tempels, verschillende lessen

Verschillende tempels, verschillende lessen

De tempel uit Ezechiëls visioen:

  • Door Ezechiël beschreven voor de Joden in Babylonische ballingschap

  • Heeft een altaar waarop veel offers worden gebracht

  • Beklemtoont Jehovah’s rechtvaardige normen voor aanbidding

  • Richt onze aandacht op het geestelijke herstel dat in 1919 begon

De grote geestelijke tempel:

  • Door Paulus uitgelegd aan de Hebreeuwse christenen

  • Heeft een altaar waarop maar één offer is gebracht, ‘eens en voor altijd’ (Hebr. 10:10)

  • Verklaart de geestelijke werkelijkheid waarnaar de tabernakel en de letterlijke tempels lang vooruit hadden gewezen: Jehovah’s regeling voor zuivere aanbidding, gebaseerd op Christus’ loskoopoffer

  • Richt onze aandacht op het werk dat Christus van 29 tot 33 deed als de Grotere Hogepriester