Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

ONDERWIJSKADER 1A

Wat is aanbidding?

Wat is aanbidding?

Aanbidding kan gedefinieerd worden als ‘het tonen van respect en liefde voor een god’. De woorden die in de Bijbel met ‘aanbidden’ of ‘aanbidding’ zijn vertaald, kunnen in de oorspronkelijke talen de gedachte overbrengen van diep respect voor of onderworpenheid aan wezens (Matth. 28:9). Deze woorden kunnen ook een daad van verering voor God of een godheid inhouden (Joh. 4:23, 24). De context bepaalt hoe de woorden moeten worden opgevat.

Alleen Jehovah, de Schepper en de Soeverein van het universum, is volledige toewijding waard (Openb. 4:10, 11). We aanbidden Jehovah door respect te tonen voor zijn soevereiniteit en door zijn naam te eren (Ps. 86:9; Matth. 6:9, 10). Deze thema’s — Jehovah’s soevereiniteit en zijn naam — komen vaak aan bod in het boek Ezechiël. De term ‘Soevereine Heer Jehovah’ komt in Ezechiël 217 keer voor en de uitdrukking ‘weten dat ik Jehovah ben’ 55 keer (Ezech. 2:4; 6:7).

Maar onze aanbidding is meer dan een gevoel. Ware aanbidding gaat samen met daden (Jak. 2:26). Als je je leven aan Jehovah opdraagt, beloof je dat je hem in elk aspect van je leven zult gehoorzamen als je Soeverein en dat je diep respect voor zijn naam zult tonen. Bedenk dat Jezus in zijn antwoord op de derde beproeving aanbidding in verband bracht met ‘heilige dienst’ (Matth. 4:10). Als aanbidders van Jehovah willen we hem heel graag dienen (Deut. 10:12). * We doen heilige dienst voor onze God als we ons bezighouden met activiteiten die rechtstreeks verband houden met onze aanbidding en waarvoor we onszelf moeten wegcijferen. Wat voor activiteiten zijn dat?

Er zijn veel vormen van heilige dienst, en Jehovah vindt ze allemaal heel waardevol. We doen heilige dienst als we tot anderen prediken, als we een aandeel hebben aan de bijeenkomsten in onze Koninkrijkszaal en als we onze vergaderplaatsen bouwen, onderhouden en schoonmaken. Gezinsaanbidding doen, hulpverlening aan geloofsgenoten ondersteunen, als vrijwilliger op onze congressen helpen of op Bethel dienen is ook heilige dienst (Hebr. 13:16; Jak. 1:27). Als de zuivere aanbidding in ons hart en onze geest op de eerste plaats komt, zullen we ‘dag en nacht heilige dienst doen’. We vinden het een voorrecht onze God, Jehovah, te aanbidden! — Openb. 7:15.

^ ¶5 Een van de Hebreeuwse woorden die de gedachte van aanbidding kunnen overbrengen, betekent ook ‘dienen’. Bij aanbidding is dus dienst betrokken (Ex. 3:12, vtn.).