Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

ONDERWIJSKADER 14A

Lessen uit Ezechiëls tempelvisioen

Lessen uit Ezechiëls tempelvisioen

De zuivere aanbidding wordt verheven en beschermd

De tempel uit het visioen is verheven en ligt op ‘een heel hoge berg’ (1). Hebben wij de zuivere aanbidding verheven door die in ons leven de hoogste prioriteit te geven?

De buitenste muur (2) rondom het tempelcomplex, dat midden in een uitgestrekt gebied lag (3), herinnert ons eraan dat we onze aanbidding van Jehovah door niets mogen laten verontreinigen. Zelfs gewone dingen die niet heilig waren, moesten ver van de zuivere aanbidding vandaan blijven. Dan moeten aanbidders van Jehovah in deze tijd onrein of immoreel gedrag al helemaal uit hun leven bannen! — Ezech. 42:20.

Eeuwige zegeningen

Er komt een stroompje uit het tempelheiligdom dat uitgroeit tot een rivier en leven en vruchtbaarheid in het land brengt (4). Die zegeningen worden in hoofdstuk 19 van dit boek besproken.

Dezelfde normen voor iedereen

De hoge buitenste poorten (5) en binnenste poorten (9) herinneren ons eraan dat Jehovah hoge gedragsnormen heeft voor iedereen die de zuivere aanbidding wil beoefenen. De buitenste en binnenste poorten hebben dezelfde afmetingen. Dat is passend, want Jehovah’s rechtvaardige vereisten zijn gelijk voor al zijn aanbidders, welke plaats of functie ze in Jehovah’s organisatie ook hebben.

Een maaltijd aan Jehovah’s tafel

De eetruimten (8) herinneren ons eraan dat de Israëlieten mee mochten eten van bepaalde offers die ze in de tempel brachten en dus als het ware een maaltijd met Jehovah deelden. In de geestelijke tempel waarin christenen in deze tijd dienen is het anders, want er is al ‘één slachtoffer’ voor altijd gebracht (Hebr. 10:12). Maar we brengen wel een slachtoffer van lof (Hebr. 13:15).

Jehovah geeft een garantie

Misschien vind je alle gedetailleerde afmetingen in het visioen nogal overweldigend. Maar ze brengen een belangrijke les over: Ze vormen een garantie dat Jehovah’s voornemen om de zuivere aanbidding te herstellen vaststaat. Het is net zo vast en zeker als die afmetingen. Hoewel Ezechiël niet zegt dat hij in dit visioen mensen zag, vermeldt hij wel Jehovah’s krachtige raad voor de priesters, de leiders en het volk. Al Gods aanbidders moeten vasthouden aan zijn rechtvaardige normen.