Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK 3

‘Ik kreeg visioenen van God te zien’

‘Ik kreeg visioenen van God te zien’

EZECHIËL 1:1

FOCUS: Ezechiëls visioen van de hemelse wagen

1-3. (a) Beschrijf wat Ezechiël hoorde en zag. (Zie beginplaatje.) (b) Welke macht zat er achter het visioen dat Ezechiël zag, en welk effect had die ervaring op hem?

EZECHIËL staart in de verte, over een enorme zandvlakte. Hij knijpt zijn ogen toe en spert ze dan wijd open, alsof hij niet kan geloven wat hij ziet. Aan de horizon komt een storm opzetten. Maar het is geen gewone storm. Een sterke noordenwind rukt aan zijn haar en kleren en hij ziet een immense, hoog oprijzende wolk. In de wolk ziet hij flitsend vuur, met een gloed die hem doet denken aan gesmolten edelmetaal. * Terwijl de wolk Ezechiëls kant op raast, hoort hij een geluid dat steeds harder wordt — een gebulder als van een groot leger (Ezech. 1:4, 24).

2 Ezechiël is zo’n 30 jaar oud en maakt nu de eerste van een reeks onvergetelijke gebeurtenissen mee. Hij voelt ‘de hand van Jehovah’ op zich, de onbeperkte macht van Jehovah’s heilige geest. Wat die geest hem zal laten horen en zien, is spectaculairder en indrukwekkender dan welke film met special effects maar ook. Ezechiël is zo overweldigd dat hij zich ‘voorover op de grond laat vallen’ (Ezech. 1:3, 28).

3 Maar het is niet alleen Jehovah’s bedoeling Ezechiël met ontzag te vervullen. Zijn eerste visioen is — net als de rest van de visioenen in dit bijzondere profetische boek — vol betekenis, zowel voor hemzelf als voor trouwe aanbidders van Jehovah in deze tijd. Laten we ons eens verdiepen in wat Ezechiël hoort en ziet.

De setting

4, 5. Wat was de setting van Ezechiëls visioen?

4 Lees Ezechiël 1:1-3. We gaan eerst de setting bekijken. Het was het jaar 613 v.Chr. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, was Ezechiël in Babylon en woonde hij met andere ballingen in een nederzetting aan de Kebar. Kennelijk was dit een door mensen aangelegd, bevaarbaar kanaal, een aftakking van de Eufraat die er later weer mee samenkwam.

Ezechiël woonde met andere ballingen aan de Kebar (Zie alinea 4)

5 Jeruzalem, waar de ballingen vandaan kwamen, lag zo’n 800 kilometer naar het westen. * De tempel, waar Ezechiëls vader als priester had gediend, was een ontaarde plek vol afgoderij geworden. De troon in Jeruzalem, waar David en Salomo ooit in al hun glorie hadden geregeerd, was nu te schande gemaakt. De ontrouwe koning Jojachin was hier in Babylon bij de ballingen. Nu zat de slechte Zedekia op de troon, een marionet van Babylon (2 Kon. 24:8-12, 17, 19).

6, 7. Waarom zal dit voor Ezechiël een donkere tijd zijn geweest?

6 Voor een gelovig man als Ezechiël moet dit een donkere tijd zijn geweest. Sommigen van zijn medeballingen hebben zich misschien afgevraagd: Heeft Jehovah ons voorgoed verlaten? Zal dit slechte Babylon met al zijn valse goden echt het einde betekenen van de zuivere aanbidding van Jehovah en van Zijn heerschappij op aarde?

7 Houd die achtergrond in gedachte bij het bestuderen van dit onderwerp. Lees nu eerst voor jezelf Ezechiëls levendige beschrijving van zijn eerste visioen (Ezech. 1:4-28). Probeer je voor te stellen dat je Ezechiël bent en dat je hetzelfde hoort en ziet als hij.

Eufraat bij Karkemis (Zie alinea 5-7)

Een uniek voertuig

8. Wat zag Ezechiël in een visioen, en wat beeldde het af?

8 Wat zag Ezechiël allemaal? Hij zag iets dat leek op een enorm, ontzagwekkend voertuig. Het wordt ook wel een wagen genoemd. Het had vier enorme wielen met daarnaast vier bijzondere geestelijke wezens, waarvan later wordt gezegd dat het cherubs zijn (Ezech. 10:1). Boven die wielen was een uitspansel, een enorm plateau, dat van ijs leek. Daarboven was de glorieuze troon van God, waar Jehovah zelf op zat! Maar wat is de betekenis van die wagen? Ezechiëls visioen kan maar één ding afbeelden: het hemelse deel van Jehovah’s glorieuze organisatie. Hoe weten we dat? Hier volgen drie factoren die op die conclusie wijzen.

9. In welke zin is Jehovah’s relatie tot de engelen te vergelijken met een voertuig?

9 Jehovah’s relatie tot de engelen. In dit visioen bevindt Jehovah’s troon zich boven de cherubs. In andere delen van de Bijbel wordt ook van Jehovah gezegd dat hij boven of tussen de cherubs op zijn troon zit (lees 2 Koningen 19:15; Ex. 25:22; Ps. 80:1). Natuurlijk zit hij niet letterlijk boven de cherubs — alsof hij door die machtige wezens gedragen moet worden — net zomin als hij op een letterlijke wagen rijdt. Maar de cherubs ondersteunen zijn soevereiniteit, en hij kan ze naar elk punt in het universum sturen om zijn wil als Soeverein uit te voeren. Zoals alle heilige engelen van Jehovah voeren ze zijn beslissingen uit als zijn dienaren of vertegenwoordigers (Ps. 104:4). Jehovah ‘rijdt’ boven alle engelen in de zin dat hij ze als hun regeerder bestuurt alsof ze samen één groot voertuig vormen.

10. Wat wijst erop dat de vier cherubs niet de enige wezens zijn die bij de hemelse wagen betrokken zijn?

10 Het voertuig omvat meer dan alleen de cherubs. Ezechiël zag vier cherubs. Dat getal wordt in de Bijbel vaak gebruikt voor symmetrie of volledigheid — een allesomvattend geheel. De aanwezigheid van vier cherubs lijkt dus heel toepasselijk alle trouwe geestelijke zonen van Jehovah af te beelden. De cherubs en ook de wielen zijn vol ogen, wat duidt op de waakzaamheid van veel meer wezens dan alleen de vier die Ezechiël zag. En de beschrijving van het voertuig wijst erop dat het enorm groot is, waardoor zelfs de indrukwekkende cherubs klein lijken (Ezech. 1:18, 22; 10:12). Zo is ook het hemelse deel van Jehovah’s organisatie enorm groot en omvat het veel meer dan vier cherubs.

Ezechiël was met ontzag vervuld door het visioen van Jehovah’s hemelse wagen (Zie alinea 8-10)

11. Welk vergelijkbare visioen had Daniël, en tot welke conclusie leidt dat?

11 Daniëls vergelijkbare visioen van de hemel. De profeet Daniël heeft de volledige ballingschap in de stad Babylon doorgebracht en ook hij kreeg een visioen van de hemel. Het is interessant dat Jehovah’s troon in dat visioen ook wielen heeft. In Daniëls visioen ligt de focus op de enorme omvang van Jehovah’s geestelijke gezin in de hemel. Daniël zag ‘duizend maal duizend (...) en tienduizend maal tienduizend’ engelen vóór Jehovah staan. Het hemelse Gerechtshof hield zitting en kennelijk had elk wezen zijn eigen toegewezen plaats (Dan. 7:9, 10, 13-18). Het lijkt een redelijke conclusie dat Ezechiëls visioen dezelfde glorieuze groep geestelijke wezens afbeeldt.

12. Waarom is het een bescherming voor ons om passages te bestuderen zoals Ezechiëls visioen van de hemelse wagen?

12 Jehovah weet dat het voor ons als mensen een bescherming is om onze geest op de geestelijke realiteit te richten — ‘de onzichtbare dingen’, zoals Paulus ze noemde. Waarom? Omdat we mensen van vlees en bloed zijn, hebben we de neiging om te veel stil te staan bij ‘de zichtbare dingen’, materiële zaken, die maar tijdelijk zijn. (Lees 2 Korinthiërs 4:18.) Satan speelt vaak op die neiging in en probeert ons zover te krijgen dat we vleselijk ingesteld worden. Om ons te helpen die druk te weerstaan, voorziet Jehovah liefdevol in Bijbelgedeelten zoals deze profetie van Ezechiël. Daarmee herinnert hij ons op een bijzondere manier aan de ontzagwekkende majesteit van zijn gezin in de hemel!

‘Wielwerk!’

13, 14. (a) Hoe beschreef Ezechiël de wielen die hij zag? (b) Waarom is het toepasselijk dat Jehovah’s troon wielen heeft?

13 Eerst is Ezechiëls aandacht gericht op de vier cherubs. In hoofdstuk 4 van dit boek zullen we zien wat we van die wezens en hun bijzondere uiterlijk kunnen leren over Jehovah. Direct naast de cherubs zag Ezechiël de vier wielen, kennelijk op vier punten die samen een enorm vierkant vormden. (Lees Ezechiël 1:16-18.) Ze leken te bestaan uit chrysoliet, een gele of geelgroene edelsteen die doorzichtig of doorschijnend kan zijn. Dat materiaal had een prachtige glans.

14 In Ezechiëls visioen wordt veel nadruk gelegd op de wielen van de wagen. Wat een bijzondere combinatie: een troon met wielen! Wij denken bij een troon misschien aan iets dat op één plek staat en dat is niet zo vreemd, want de invloed van koningen op aarde kent grenzen. Maar Jehovah’s soevereiniteit is niet te vergelijken met menselijk bestuur. Zoals Ezechiël zou ontdekken, kent Jehovah’s soevereine macht geen grenzen (Neh. 9:6). De Soeverein kan zijn gezag letterlijk overal uitoefenen!

15. Wat viel Ezechiël op aan de afmetingen en de bouw van de wielen?

15 Ezechiël was diep onder de indruk van de enorme wielen. Hij schreef: ‘Hun velgen waren ontzagwekkend hoog.’ Zie je al voor je hoe Ezechiël zich helemaal achterover boog om te kijken naar de enorme, glanzende velgen die tot aan de hemel reikten? Daarna voegde hij dit intrigerende detail toe: ‘De velgen van alle vier [de wielen] zaten rondom vol ogen.’ Maar misschien het meest fascinerend was de ongebruikelijke bouw van de wielen. Hij vertelt: ‘Ze waren zo gebouwd dat ze eruitzagen als een wiel in een wiel.’ Wat betekende dat?

16, 17. (a) In welke zin had het voertuig wielen in wielen? (b) Wat leren de wielen ons over de wendbaarheid van Jehovah’s wagen?

16 Kennelijk bestond elk wiel dat Ezechiël zag eigenlijk uit twee wielen, waarbij het ene wiel haaks op het andere stond op dezelfde as. Dat verklaart waarom de wielen konden doen wat Ezechiël beschrijft: ‘Als ze zich verplaatsten, konden ze in alle vier de richtingen gaan zonder zich te draaien.’ Wat leren die wielen ons over het hemelse voertuig dat Ezechiël zag?

17 Wielen die zo hoog zijn zouden met één omwenteling een enorme afstand afleggen. Het visioen wekt zelfs de indruk dat het voertuig zich voortbewoog met de snelheid van de bliksem! (Ezech. 1:14) Bovendien duiden de ongebruikelijke wielen op een wendbaarheid waar menselijke ingenieurs alleen maar van kunnen dromen. Het voertuig kan van richting veranderen zonder af te remmen of zelfs te draaien! Maar het verandert niet blindelings van richting. De ogen waarmee de velgen bedekt zijn, brengen levendig over dat het voertuig zich volledig bewust is van alles eromheen, in elke richting.

De wielen waren enorm groot en bewogen zich met grote snelheid (Zie alinea 17)

18. Wat leren we van de vele ogen en van de enorme afmetingen van de wielen?

18 Wat wilde Jehovah Ezechiël — en al Zijn trouwe aanbidders — leren over het hemelse deel van Zijn organisatie? Sta eens stil bij wat we tot nu toe gezien hebben. Het is glorieus en ontzagwekkend, zoals blijkt uit het glanzende materiaal van de wielen en de afmetingen ervan. Het is zich overal van bewust, zoals we kunnen opmaken uit de vele ogen op de wielen. Jehovah’s eigen ogen zien alles (Spr. 15:3; Jer. 23:24). Bovendien heeft hij miljoenen engelen die hij naar elk deel van het universum kan sturen. Ze kunnen precies zien wat er aan de hand is en daarover verslag uitbrengen aan hun Soeverein. (Lees Hebreeën 1:13, 14.)

Het ontwerp van de wielen duidt op volmaakte wendbaarheid (Zie alinea 17, 19)

19. Wat leren de snelheid en wendbaarheid van de wagen ons over Jehovah en het hemelse deel van zijn organisatie?

19 We zien ook dat de wagen extreem snel en wendbaar is. Denk maar eens aan het contrast tussen het hemelse deel van Jehovah’s organisatie en menselijke regeringen, instituten en organisaties! Die hebben de neiging maar wat aan te modderen en zich niet aan de omstandigheden aan te passen totdat het helemaal misgaat. Maar Jehovah’s wagen is een volmaakte weerspiegeling van de redelijke, flexibele God die de bestuurder ervan is. Zoals zijn naam aangeeft, kan hij alles worden wat nodig is om zijn voornemen te realiseren (Ex. 3:13, 14). Hij kan bijvoorbeeld heel snel een machtige Strijder worden die vecht voor zijn volk. Hij kan ook heel snel een barmhartige Vergever worden die berouwvolle, diepbedroefde zondaars troost en helpt (Ps. 30:5; Jes. 66:13).

20. Waarom moeten we ontzag hebben voor Jehovah’s wagen?

20 Op dit punt in Ezechiëls visioen kun je je afvragen: heb ik echt ontzag voor Jehovah’s wagen? Bedenk dat de wagen een realiteit afbeeldt die er nu is. We mogen nooit denken dat Jehovah, zijn Zoon en de engelen blind zijn voor een probleem dat ons ontmoedigt. En we hoeven ons er ook geen zorgen over te maken dat onze God te laat op onze behoeften zal reageren of dat zijn organisatie zich niet zal aanpassen aan nieuwe uitdagingen in de onvoorspelbare wereld om ons heen. Houd goed in gedachte dat Jehovah’s organisatie actief en altijd in beweging is. Ezechiël hoorde een stem in de hemel uitroepen: ‘Wielwerk!’ — kennelijk een opdracht voor de wielen om in beweging te komen (Ezech. 10:13). Ben je niet onder de indruk als je nadenkt over de manier waarop Jehovah zijn organisatie aanstuurt? Natuurlijk verdient Jehovah zelf het meeste ontzag.

De Bestuurder van de wagen

21, 22. Hoe blijven de delen van de wagen op hun plek?

21 Ezechiëls aandacht verplaatst zich nu verder omhoog. Boven de wielen zag hij ‘een soort uitspansel dat ontzagwekkend glinsterde als ijs’ (Ezech. 1:22). Ver boven de hoofden van de cherubs strekte het uitspansel zich in al zijn glorie uit, glinsterend en doorschijnend. Misschien komen er bij iemand die geïnteresseerd is in techniek nu allerlei vragen boven, zoals: Hoe blijft het plateau boven de wielen? En hoe kunnen de wielen werken zonder assen? Houd in gedachte dat dit voertuig niet beperkt wordt door de wetten van de fysica, want het is een symbolische wagen, een afbeelding van een realiteit in de geestenwereld. Let ook op deze belangrijke uitspraak: ‘De geest die op de levende wezens inwerkte was ook in de wielen’ (Ezech. 1:20, 21). Welke geest werkte in op de cherubs en op de wielen?

22 Dat was ongetwijfeld Jehovah’s heilige geest, de sterkste kracht in het universum. Die actieve kracht houdt het voertuig bij elkaar, drijft het aan en stuurt de perfect gesynchroniseerde bewegingen aan. Laten we met dat in gedachten Ezechiëls blik volgen terwijl hij kijkt naar de Bestuurder van de wagen.

Ezechiël moest woorden vinden voor beelden die bijna niet te beschrijven waren

23. Wat voor woorden gebruikt Ezechiël als hij Jehovah probeert te beschrijven, en waarom?

23 Lees Ezechiël 1:26-28. In de beschrijving van dit visioen gebruikt Ezechiël vaak woorden als ‘aanblik’, ‘zag eruit als’ en ‘leek op’. Maar in deze verzen doet hij dat nog vaker. Het lijkt erop dat hij woorden zoekt voor beelden die bijna niet te beschrijven zijn. Hij zag ‘iets dat leek op een saffiersteen en eruitzag als een troon’. Stel je eens een troon voor die gemaakt is uit één grote diepblauwe saffier! En op die troon zat een Persoon. Hij ‘zag eruit als een mens’.

24, 25. (a) Waar doet de regenboog die Jehovah’s troon omgeeft ons aan denken? (b) Welk effect hebben zulke visioenen soms gehad op trouwe aanbidders?

24 Die majestueuze Persoon was alleen maar vaag te zien, want zowel boven Jehovah’s middel als daaronder straalden glorieuze vlammen. Je kunt je goed voorstellen dat de profeet zijn ogen moest samenknijpen en zijn hand boven zijn ogen moest houden terwijl hij naar die glorieuze Persoon keek. Tot slot zag Ezechiël de kroon op het visioen: ‘Hij was omgeven door een schittering als die van een regenboog in een wolk op een regenachtige dag.’ Vind jij het ook niet prachtig om een regenboog te zien? Wat een schitterende verwijzing naar de glorie van onze Schepper! Die kleurrijke, rustgevende boog aan de hemel kan ons ook doen denken aan het vredesverbond dat Jehovah na de vloed sloot (Gen. 9:11-16). Jehovah is almachtig, maar hij is ook een God van vrede (Hebr. 13:20). In zijn hart heerst vrede en die breidt zich uit tot iedereen die hem trouw aanbidt.

De schitterende regenboog die Jehovah’s troon omgeeft, herinnert ons eraan dat we de God van vrede dienen (Zie alinea 24)

25 Welk effect had de uitbeelding van de glorie van Jehovah op Ezechiël? Hij vertelt wat er gebeurde: ‘Toen ik het zag, liet ik me voorover op de grond vallen.’ Ezechiël was zo overweldigd door respect en ontzag dat hij op de grond viel. Andere profeten hadden een vergelijkbare reactie op visioenen die ze van Jehovah kregen. Het was vast een nederig stemmende, overweldigende ervaring (Jes. 6:1-5; Dan. 10:8, 9; Openb. 1:12-17). Later voelden deze mannen zich echt gesterkt door wat Jehovah aan ze had onthuld. Dat gold zeker voor Ezechiël. Welk effect zou het op ons moeten hebben als we dit soort Bijbelverslagen lezen?

26. Hoe zal het visioen Ezechiël gesterkt hebben?

26 Als Ezechiël zich zorgen maakte over de situatie van Gods volk in Babylon, zal dit visioen hem gesterkt hebben. Het maakte duidelijk niet uit of Gods trouwe aanbidders in Jeruzalem, in Babylon of ergens anders waren: ze zouden nooit buiten het bereik van Jehovah’s geweldige wagen zijn! Welke satanische politieke macht zou ooit op kunnen tegen de God die zo’n glorieuze hemelse organisatie bestuurt? (Lees Psalm 118:6.) Ezechiël zag ook dat de hemelse wagen niet ver van de mensheid was. De wielen raakten de aarde zelfs aan! (Ezech. 1:19) Jehovah had dus echt interesse voor zijn trouwe aanbidders in ballingschap. Ze zouden altijd binnen het bereik van de liefdevolle zorg van hun Vader zijn!

Wat de wagen voor jou betekent

27. Wat betekent Ezechiëls visioen voor ons?

27 Hebben we in deze tijd iets aan Ezechiëls visioen? Absoluut! Satans aanvallen op de zuivere aanbidding van Jehovah worden steeds erger. Hij wil ons er graag van overtuigen dat we er helemaal alleen voor staan en dat we buiten het bereik van onze hemelse Vader en zijn organisatie zijn. Laat nooit toe dat zulke leugens zich in je hart en geest nestelen! (Ps. 139:7-12) Net als Ezechiël hebben we alle reden om met ontzag vervuld te zijn. We zullen waarschijnlijk niet zoals Ezechiël op de grond vallen. Maar we hebben alle reden om diep ontzag te voelen voor de kracht, snelheid, wendbaarheid, flexibiliteit en glorie van het hemelse deel van Jehovah’s organisatie!

28, 29. Hoe weten we dat Jehovah’s wagen de afgelopen eeuw in beweging is geweest?

28 Bedenk ook dat Jehovah’s organisatie een aards deel heeft. Het is waar dat het deel op aarde uit onvolmaakte mensen bestaat. Maar bedenk eens wat Jehovah allemaal op aarde bereikt heeft! Over de hele aarde heeft Jehovah mensen ertoe gemotiveerd dingen te doen die ze nooit op eigen kracht hadden gekund (Joh. 14:12). Als je alleen al door het Gods Koninkrijk regeert!-​boek bladert, word je eraan herinnerd wat een geweldige vlucht de prediking de afgelopen eeuw heeft genomen. Denk ook aan wat Jehovah’s organisatie allemaal bereikt. De organisatie voorziet in fantastisch geestelijk onderwijs, behaalt juridische overwinningen en gebruikt zelfs de nieuwste technologie om Gods wil te doen!

29 Als we stilstaan bij alles wat er gedaan is om in de laatste dagen van deze slechte wereld de zuivere aanbidding te herstellen, wordt het steeds duidelijker dat Jehovah’s wagen in beweging is. Wat een schitterend voorrecht is het om bij deze organisatie te horen en de geweldige Soeverein te dienen! — Ps. 84:10.

Het aardse deel van Jehovah’s organisatie is altijd in beweging (Zie alinea 28, 29)

30. Wat gaan we in het volgende hoofdstuk bespreken?

30 Maar we kunnen nog meer leren van Ezechiëls visioen. In het volgende hoofdstuk gaan we de vier bijzondere ‘levende wezens’, de cherubs, bespreken. Wat leren die ons over onze glorieuze Soeverein, Jehovah God?

^ ¶1 Ezechiël noemde het elektrum, een legering van zilver en goud.

^ ¶5 Dit was de afstand gemeten in rechte lijn, maar waarschijnlijk hebben de ballingen een route genomen die bijna twee keer zo lang was.