सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबल चित्रकथा

बाइबल चित्रकथा

शमूएलले यहोवाको सेवा गर्ने छनौट गरे

शमूएलको वरपर बस्ने मानिसहरू परमेश्वरको आदर गर्दैनथे। विचरा शमूएलले के गरे? अनलाईनमा भएको बाइबल चित्रकथा पढ्‌नुहोस्। यसलाई छापेर पनि पढ्‌न सक्नुहुन्छ।